Archive for مارس 2023

نوروز مردم همیشه پیروز، شادباش!

سالی دیگر در انتظار کوشش های ماست. سالی که با کوشش های ما می تواند مرگ غم انگیز ژینا و دیگر جوانان را، در مسیر تحولات کشورمان در راستای عدالت اجتماعی و آزادیخواهی قرار دهد. این شدنی نیست مگر آنکه

دست در دست هم دهیم به مهر

میهن خویش را کنیم آباد

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ضمن گرامیداشت نام همه کوشندگان جانباخته راه آزادی و عدالت، سالی پر از تلاش، شادی، تندرستی را برای همگان آرزومندست.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٢٩ اسفند ١٤٠١

٢٧ درصد افزایش دستمزد کارگران، در امپراطوری فریب!

پس از روزها تعلل در افزایش دستمزد که عمدن توسط وزیرکار و شرکای اتاق بازرگانی صورت گرفت، برای سال پیش رو ٢٧ درصد افزایش دستمزدها قطعی گردید. این در حالی است که تورم امسال بعد از رها شدن قیمت ها ٣٠٠ درصد رشد داشته و از سال گذشته تاکنون دلار ٢٨ هزار تومانی به ٤٨ هزار افزایش یافته و اجناس در بازار با قیمت دلار ٥٠ هزار تومانی قیمت گذاری می شوند. شعبده به راه افتاده از اوایل امسال و تمکین ننمودن دولت به قانون و اجرایی نکردن ٣٨ درصد افزایش برای سایر سطوح بازنشستگان و حتا تایید نکردن حق مسکن ٦٥٠ هزار تومانی نشان از آن داشت که زحمتکشان با فریبکارانی روبرو هستند که دغدغه معیشت مردم را ندارند.

توضیحات علی اصغر آهنی ها مذاکره کننده کارفرمایی که هیچگاه کارفرما نبوده و کار صنعتی و تولیدی انجام نداده است و فقط به دلیل رانت در این جایگاه قرار گرفته خواندنی است. این عضو اتاق بازرگانی بعد از جلسه می گوید:« وعده دولت درباره کاهش تورم و گشایش در عرصه تحریم‌ها ما را به جمع‌بندی رساند. روند سیاست خارجی دولت که در بهبود شرایط اقتصادی و مهار تورم تاثیر دارد و برای آنکه برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصاد کشور بر هم نخورد، همه شرکای اجتماعی تصمیم گرفتند تا امسال به دولت کمک کنند تا بتواند به برنامه خود عمل کند» یعنی معیشت مردم به مذاکرات بین المللی گره خورده است. …بیشتر

چرا مافیا ترسیده است؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با احضار عده ای از کاندیداهای انتخابات کانون بازنشستگان تهران به پلیس سیاسی (پلیس امنیت) و گرفتن تعهد مبنی بر تجمع ننمودن در مقابل کانون و پیگیری نکردن خواسته هایی چون همسان سازی سال ١٣٩٩، به زیر سوال بردن کانون تهران، این عمل نشانگر ترسیدن مافیا از خواسته های بازنشستگان است. مافیا که توان پاسخگویی به خواسته های به حق بازنشستگان را ندارد با پنهان شدن پشت پلیس سیاسی و سپر بلا کردن آنان تلاش دارد کوشندگان بازنشستگان را از فعالیت باز دارد.

در حال حاضر نه تنها ٢٥ درصد همسان سازی قول داه شده تا آخر سال پرداخت خواهد شد، تحقق نیافته و فقط با وعده سر خرمن موضوع را به حاشیه برده اند. در حال حاضر جلسات شورای عالی کار برای حداقل دستمزد در حال برگزاری است و مافیای کارفرمایی ٢٠ درصد افزایش را پیشنهاد کرده اند تا کمر زحمتکشان چه کارگر و چه بازنشسته را بشکنند. که بی تردید اعتراض کارگران و بازنشستگان را در پی خواهد داشت. …بیشتر

از دستاوردهایمان چون مردمک چشم نگهداری می کنیم!

از ابتدای سال آشکار گردید که دولت در خصوص دستمزد کارگران و مستمری بگیران نه به دنبال افزایش حقوق و بهبودی نسبی وضعیت معیشت، بلکه اجرای نسخه نئولیبرال در کشور به صورت بسیار جدی است. ابتدا تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی را که پیمانکاران در بدنه دولت مشغول به کار کرده اند با یک دستور از افزایش حقوق ٥٧ درصدی و ٣٨ درصدی خارج کرده و با ١٠ درصد افزایش حقوق همچون کارمندان تلقی کرده و بازی غیرقانونی را با زحمتکشان آغاز نمودند. تنها با اعتراضات کارگران و رانندگان شرکت واحد، شهردار تهران مجبور گردید مصوبه شورای عالی دستمزد را برای زحمتکشان اجرایی کند ولی بقیه کارگرانی که در بدنه دولت هستند همان ١٠ درصد را به عنوان افزایش حقوق دریافت کردند. بعد نوبت به بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی رسید که می بایست ٣٨ درصد افزایش مستمری شامل حالشان می شد که با اعتراضات یکشنبه های خود دولت را در شهریور ماه مجبور به تمکین کردند. از سوی دیگر اما کارگران و بازنشستگان به جای ٦٥٠ هزار تومان حق مسکن ٥٠٠ هزار تومان گرفتند و فریادشان به جایی نرسید. …بیشتر

گزارشی از عملکرد یکساله سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

دوستان زیادی هستند که می پرسند چگونه سازمان های جعلی کارگری را می توان تشخیص داد. ما به آنان بارها پاسخ داده ایم که هر سازمانی در طول حداقل یک سال دارای عملکردی است که می تواند با انتشار آن نشان دهد چگونه سازمانی است و در چه راستایی فعالیت می کند. برای آنکه به گفتار خود عمل نموده باشیم گزارشی از عملکرد یکساله خود را در معرض قضاوت دوستان قرار می دهیم.

١- دیدار مسوول سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و نماینده ٢٠٠٠ کارگر پروژه ای با ریاست منطقه ویژه عسلویه در ١٠ اردیبهشت سال جاری و اجرا شدن ٣٨ درصد افزایش حقوق برای کلیه کارگران پروژه ای بر طبق دستمزد های کمپین ٢٠/١٠ بویژه در پتروشیمی بوشهر که حداقل ٥٠٠٠ کارگر دارد. طی صورتجلسه امضا شده توسط رییس منطقه ویژه، کارفرمای پتروشیمی بوشهر و پیمانکاران و مازیار گیلانی نژاد مسوول سندیکا و آقای اکبر مکاریان نماینده کارگران پروژه ای مقرر شد ٢٠ روز کار ١٠ روز مرخصی اجرایی گردد. البته این توافق در شرکت فلات قاره نیز اجرایی گردید.

٢- اجرا شدن ارسال لیست بیمه ها طبق حقوق دریافتی کارگران نه به صورت کارگر ساده که در پتروشیمی بوشهر و شرکت فلات قاره و دیگر پیمانکاری ها اجرا گردید. …بیشتر

یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، طبق روال همه هفته بانشستگان تامین اجتماعی در شهرهای اصفهان، شوشتر، شوش، کرمانشاه، کرمان و تهران تجمع داشتند. بازنشستگان که از بی عرضگی هیات مدیره های کانون های خود خشمگین هستند و این کانون ها در راستای آنچه حاکمیت دیکته می کند عمل می کنند و در حقیقت ترمزی در راه رسیدن به حقوق بازنشستگان گردیده اند. بازنشستگان در تجمعات خود شعارهای:«گرانی تورم بلای جان مردم – نه مجلس نه دولت نیستند به فکر مردم – اجرای همسان سازی حق مسلم ماست – یخچال بازنشسته خالی تر از گذشته – دستهای آلوده از بانک رفاه کوتاه» را سر دادند. …بیشتر

آزادی برای همه کنشگران صنفی!

به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، وضعیت جسمی رضا شهابی از کنشگران سندیکای واحد بسیار وخیم است. به گفته سندیکای برادر « بنا به تشخیص پزشک متخصص معالج، دیسک مهره‌های ۴ و ۵ پاره شده و بایستی تخلیه شود. همچنین دیسک مهره های ۲ و ۳ هم به علت تحت فشار قرار گرفتن احتمال پاره شدنشان وجود دارد. به دلیل این شرایط پزشک معالج برای وی دستور عمل اورژانسی صادر نمود.»

با وجود این اظهار نظر پزشکان متخصص، شهابی همچنان دربند افکار ضد کارگری است که وجود سندیکالیست های فعال را به نفع خود نمی داند. دیگر اعضای سندیکا آقای داوود رضوی و حسن سعیدی نیز مشکلات جسمی دارند. متاسفانه پرونده سازی برای این سندیکالیست های برادر نه اولین و نه آخرین بار است که اتفاق می افتد. در نتیجه وضعیت سلامت این کارگران زندانی به خطر افتاده است.

ما ضمن اعتراض به زندانی بودن این دوستان و دیگر زندانیان صنفی، خواستار آزادی فوری همه این عزیزان از زندان هستیم.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٢٠ اسفند ١٤٠١

چرا کارگران ذوب آهن اعتصاب کردند!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، یکی از دلایل اعتصاب کارگران، بریز و بپاش های مدیران نالایق و عدم توجه به وضعیت کاری و معیشتی کارگران بوده و هست. این در حالی است که مدیران نالایق تا توانسته اند سرمایه های مالی و انسانی ذوب آهن را از بین برده اند.

سالهاست مدیران با بوق و کرنا اعلام می کنند بهترین آشپزها و کارشناسان تغذیه ایران را برای پخت غذا به خدمت گرفته اند که در این مسیر مافیای مالی و منابع انسانی شرکت با زد و بند به سودهای نجومی رسیده اند و آب هم از آب تکان نخورده است. بارها کارگران از سرویس دهی غذا به شیفت ها و کیفیت بد غذا، نارضایتی خود را به مدیریت اعلام کرده اند. در آخرین مورد موضوع کیفیت غذای رستوران توحید است.

کارگران می بینند مدیریت با اختلاس و زد و بند، ثروتی را که آنان با سختکوشی بدست می آورند خرج مدیران بی عرضه و در معرض غارت مافیا قرار می گیرد. در حالی که در خصوص وضعیت معیشتی و درمانی کارگران سهل انگاری می شود. مدیری استخدام می شود تا طبقه بندی مشاغل را به سرانجام برساند اما این مدیر با کنار گذاشتن اطلاعات موجود، کار را از ابتدا آغاز کرده است و حتمن چند سالی این موضوع طول خواهد کشید. کارگرانی که در حال بازنشسته شدن هستند دلخوش به اجرای طبقه بندی مشاغل بودند تا دست پر بازنشستگی شان را طی کنند ولی حالا باید بدون وضعیت مالی مناسب با کارشان خداحافظی کنند.

مافیا و مدیران بی لیاقت سد اصلی در مقابل افزایش حقوق ها هستند.

ما را از این بردگی نجات دهید!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، نامه ای از سوی کارگران پتروپالایش به سندیکا رسیده است که ما آن را نقل می کنیم. هر چند که قبلن در مورد شرایط کارگران پروژه ای مستقر در پتروپالایش کنگان خبر داده بودیم. نامه چنین است:

«کلیه پیمانکاری های پتروپالایش ٢٤/٦ را در مورد کارگران خود اعمال کرده اند از جمله شرکت ناورود، پرهون طرح، ره گستر، آسفالت طوس، شرکت جهادگران ریگ. این شرکت ها با پیمانکارانی نابکاری چون داریوش سلحشور و کیانپور دست به نقض مقررات کمپین ٢٠/١٠ زده اند. حقوق ها هر ٣ ماه یکبار گردیده است و هر اعتراضی را با اخراج جواب می دهند. سرویس ها بدون کولر و خوابگاهها پر از حشرات و با تعداد ٨ نفر که باید ٦ نفره باشد و غذا هم قابل خوردن نبوده و از میوه هم خبری نیست. سهمیه شیر کارگران رنگ و عایق را هم نمی دهند. این موارد را افسران ایمنی هم گزارش کرده اند. …بیشتر

اندر حکایت هیات مدیره های بی عرضه کانون ها!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، برای کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ابلاغیه ای از سوی اداره مالیات به مبلغ ١٢ میلیارد تومان مالیات بر درآمد آمده است که کانون عالی باید پرداخت کند.

یکماه پیش اعضای کانون عالی برای مذاکره نزد خاندوزی وزیر اقتصاد رفته بودند که موضوع مالیات را لغو کنند که خاندوزی با عتاب و خطاب این آقایان را به دنبال پرداخت مالیات فرستاد. با توجه به نرخ مالیات وصولی ١٧ درصدی، جمع کل درآمد کانون عالی مبلغی در حدود ٧٠ میلیارد تومان است. این مبلغ که از دریافت حق عضویت ٢ میلیون ٥٠٠ هزار نفر بازنشسته دریافت می شود و باید خرج اطلاع رسانی، هزینه های رفاهیات بازنشستگان، هزینه های جاری کانون ها، افزایش سطح بیمه های تکمیلی، احداث فروشگاههای تعاونی مصرف و مسکن، …. بشود که نمی شود حالا با بی عرضگی هیات مدیره کانون ها و کانون عالی به جیب اداره مالیات خواهد رفت.

تنها راه بستن این فساد و بی عرضگی بیرون کردن این جماعت از کانون هاست.