گزارشی از عملکرد یکساله سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

دوستان زیادی هستند که می پرسند چگونه سازمان های جعلی کارگری را می توان تشخیص داد. ما به آنان بارها پاسخ داده ایم که هر سازمانی در طول حداقل یک سال دارای عملکردی است که می تواند با انتشار آن نشان دهد چگونه سازمانی است و در چه راستایی فعالیت می کند. برای آنکه به گفتار خود عمل نموده باشیم گزارشی از عملکرد یکساله خود را در معرض قضاوت دوستان قرار می دهیم.

١- دیدار مسوول سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و نماینده ٢٠٠٠ کارگر پروژه ای با ریاست منطقه ویژه عسلویه در ١٠ اردیبهشت سال جاری و اجرا شدن ٣٨ درصد افزایش حقوق برای کلیه کارگران پروژه ای بر طبق دستمزد های کمپین ٢٠/١٠ بویژه در پتروشیمی بوشهر که حداقل ٥٠٠٠ کارگر دارد. طی صورتجلسه امضا شده توسط رییس منطقه ویژه، کارفرمای پتروشیمی بوشهر و پیمانکاران و مازیار گیلانی نژاد مسوول سندیکا و آقای اکبر مکاریان نماینده کارگران پروژه ای مقرر شد ٢٠ روز کار ١٠ روز مرخصی اجرایی گردد. البته این توافق در شرکت فلات قاره نیز اجرایی گردید.

٢- اجرا شدن ارسال لیست بیمه ها طبق حقوق دریافتی کارگران نه به صورت کارگر ساده که در پتروشیمی بوشهر و شرکت فلات قاره و دیگر پیمانکاری ها اجرا گردید.

٣- پیگیری تخلفات پیمانکاران در شرکت نفت و وزارت کار توسط مسوول سندیکا و ارایه گزارش به این نهادها که منجر به اخراج پیمانکار صالحی از خط لوله گوره به جاسک گردید. این پیمانکار به دلیل عقب انداختن حقوق کارگران به کرات و رد نمودن لیست کارگران متخصص به صورت کارگر ساده و همچنین به سخره گرفتن مقررات کمپین ٢٠/١٠ و توهین به مسوولین کمپین از سوی سندیکا مجازات گردید.

٤- ارایه لیست ٢٣ پیمانکار خلافکار که لیست بیمه کارگران پروژه ای را به صورت کارگر ساده به تامین اجتماعی رد می کردند و رسیدگی به این امر با نامه به تاریخ ٢٦/٥/١٤٠١ و شماره ٣٥٠٨/١٤٠١/٥٠٢٠ در سازمان تامین اجتماعی

٥- نامه به ریاست سازمان تامین اجتماعی و اعلام کلاهبرداری پیمانکاران خاطی که هم حق بیمه تامین اجتماعی را کم می دهند و هم لیست کارگران متخصص را کارگر ساده رد کرده و پول هنگفتی از سازمان تامین اجتماعی به جیب می زنند با نامه به تاریخ ٩/٣/١٤٠١ به شماره دبیرخانه ٨١٥٤٢٦٤٦

٦- مذاکره با بازرسان شرکت نفت، ریاست حراست مهندسی توسعه نفت(متن) در خصوص پیمانکاران خلافکار با ارایه اسناد، بیش از ١٠ بار. مذاکره و نامه نگاری های مربوطه با مدیرکل آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول اداری وزارت نفت در خصوص تخلفات پیمانکاران

٧- مذاکره با بازرسی وزارت کار در خصوص اجحافات به کارگران پروژه ای و ارایه سی دی فیلم از وضعیت زیستی این کارگران در تاریخ ٢٣/٦/١٤٠١ و شماره دبیرخانه ١٤٣٤٨٧

٨- مذاکره، مکاتبه با نماینده مجلس رامهرمز توسط سندیکالیست های فلزکارمکانیک در رامهرمز در خصوص اجحافات پیمانکاران و انجام اقدامات لازم

٩- شرکت در انتخابات نمایندگان سکوهای نفتی و افشای زدوبندهای صورت گرفته کارفرما برای تعیین نماینده فرمایشی از سوی کارفرما

١٠- انتشار هر ماهه نشریه پیام سندیکا و ارسال آن برای کارگران در شهرهای مختلف و دادن آموزش های سندیکایی، قانون کار، قانون اساسی، اقتصاد سیاسی، نئولیبرالیسم و تکامل و شناخت جامعه و نگارش صدها مقاله روشنگرانه کارگری در این نشریه

١١- تهیه بیش از ٣٠٠ گزارش خبری کارگری از پروژه های نفت و گاز، ذوب آهن، ایران خودرو، سکوهای نفتی، سایپا، زر ماکارون، کابل مس همدان، کویر تایر، مس سرچشمه و …..

١٢- ارسال کتاب های سودمند برای کارگران

١٣- اعلام حمایت از سندیکاهای برادر، شرکت واحد و هفت تپه و نویسندگان و آموزگاران

١٤- ارسال کمک به زلزله زدگان خوی با همکاری اعضای سندیکا در تبریز و عجبشیر و گروه کوهنوردی قالاچای

١٥- تداوم بخشیدن به کمپین ٢٠/١٠ در پروژه های نفت و گاز با همفکری و مشاوره به کارگران اعتصابی و تماس با پیمانکاران برای رعایت مقررات کمپین ٢٠/١٠

١٦- کمک مالی به کارگران بی بضاعت در شب عید توسط اعضای سندیکا در تبریز

١٧- اجرای تجمعات «یکشنبه های اعتراض» در تهران، بابل، رامهرمز، قزوین

١٨- دهها مصاحبه با خبرگزاری ایلنا و اندیشه نو توسط اعضای سندیکا در خصوص مشکلات کارگران و بازنشستگان

١٩- حمایت فدراسیون جهانی اینداستریال از مبارزات کارگران و مبارزات آزادیخواهی مردم ایران به درخواست سندیکا

٢٠- احضار دهها بار اعضای سندیکا به پلیس سیاسی

اینها عملکرد اعضای سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران طی سال ١٤٠١ است. در این میان غم از دست دادن رفیق ارجمند و از پیشکسوتان سندیکایی محمدحسین خوان یغما، رضا فراهانی، حاج عباس خرم، علی جعفری مرندی، اباذر برنگی که برای اعتلای مبارزات سندیکایی و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک تلاش های ارزنده ای کرده بودند و مشاور و همراه ما بودند، زدودنی نیست. یادشان گرامی و امیدواریم فرزندان شایسته ای برای این عزیزان در مبارزات جنبش سندیکایی باشیم.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٢٢ اسفند ١٤٠١