Archive for ژانویه 2020

خواسته های کارگران کوره بلند ذوب آهن!

کارگران کوره بلند در گفتگو با خبرنگار پیام سندیکا اعلام کردند که سختی کار در این بخش اجرا نمی شود و کارگرانی با ٢٨ سال کار فرسوده و بی انگیزه برای کار گردیده اند. شوربختانه دستمزدهای متناسب با کار انجام شده نبوده و این کارایی و شوق کارکردن را در کارگران کاهش داده است. در این قسمت تعداد کارگران متناسب با تولید انجام گرفته نیست و فشارکاری بر کارگران بسیار زیاد است. آنها بارها پیشنهاد کرده اند که در خانواده های ذوب آهنی جوانان متخصص ولی بیکار زیاد وجود دارند که می توانند به جای پدرانشان استخدام شده و به کشور خدمت کنند. تا هم از بیکاری کاسته شود و هم جوانان در این قسمت استخدام شده و از تجربه پدارنشان بهره ببرند تا فشار کاری نیز تا حدودی از دوش کارگران قدیمی برداشته شود. …بیشتر

اخراج معدنچیان ایرانی در پی اقدام اعتراضی

در پی اعتراض به سطح پایین دستمزدها و عملکرد تبعیض آمیز پیمانکاران در رابطه با مسائل مربوط به اشتفال، تعداد 300 نفر از کارگران معدن سنگ آهن چادرملو اخراج شدند.

در معدن سنگ آهن چادرملو در استان یزد حدود 5000 کارگر مشغول به کار می باشند که بیشتر آنان از طریق تعدادی پیمانکار مستقل استخدام شده اند. در تاریخ 25 ماه ژانویه، 300 کارگر که توسط شرکت پیمانکاری مستقل بهاوند باراد استخدام شده بودند، هنگام تجدید قراردادهای کاری خود، در حرکتی اعتراضی، دست از کار کشیدند.

کارگران در نظر داشتند که اتحادیه ای تشکیل دهند تا با دستمزدهای پایین و طرح ناعادلانه طبقه بندی مشاغل که موجب ایجاد تبعیض علیه کارگران پیمانکاری است، مقابله نمایند. به دنبال اعتصاب، کارفرما این کارگران را اخراج نمود. اعتراضات کارگران این معدن در حال حاضر ادامه دارد. …بیشتر

از اعتصاب کارگران واحد تعمیرات پتروشیمی اروند حمایت می کنیم!

طبقه بندی مشاغل بخشی از دستمزد کارگران است!

٨٠٠ کارگر واحد تعمیرات پتروشیمی اروند از روز دوشنبه ٧ بهمن دست به اعتصاب زده و خواهان بازنگری در طبقه بندی مشاغل تحمیلی از سوی کارفرما هستند. دستبرد به حقوق کارگران با کسر دو قسط پیشاپیش وام، خشم کارگران را در پی داشت.

اجرای طبقه بندی مشاغل در همه واحدهای تولیدی یکی از خواسته های کارگران ایران است تا بخشی از دستمزدها را بتوان ترمیم کرد. …بیشتر

از خواسته های کارگران معدن چادرملو حمایت می کنیم!

اخراج ٣٠٠ کارگر پیمانکاری بهاوند باراد و اجرای طبقه بندی مشاغل مورد نظر کارفرما در پیمانکاری حاتمی اعتراض کارگران و انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو را برانگیخته است.

حق کار، یک حق انسانی است و لحاظ کردن شرایط استاندارد کاری نیز حقی است که باید توسط کارفرمایان و وزارت کار رعایت گردد. عدم توجه و ناشنوایی مسوولین استانداری و اداره کار باعث به خطر افتادن نان و زندگی ٣٠٠ کارگر و خانواده های انان گردیده‌است که از ٥ بهمن درگیر بیکاری و گرسنگی شده اند.

استانداری و اداره کار یزد همداستان با کارفرمای ضد کارگر حق داشتن تشکل های صنفی کارگری را بر نمی تابند تا بتوانند خواسته های غیرقانونی خود را به کارگران تحمیل کنند. …بیشتر

ارتباط با مسوولین شرکت تعاونی مصرف ذوب آهن از چه طریق می باشد؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با آمدن مدیریت جدید تعاونی مصرف کارگران و کارکنان ذوب آهن یکی از مشکلات کارگران عضو تعاونی ارتباط با مسوولین شرکت تعاونی مصرف است. مدیریت تعاونی مصرف با رویکرد تحصیل سود به هر طریق از جمله کارهای مالی و تاسیس هایپرمارکت در مقابل تعاونی مصرف نشان داده است گه نه از کارکرد تعاونی چیزی می داند نه اینکه می خواهد پاسخگوی اعتراضات کارگران و عملکرد خود باشد.

وضعیت کارگران در نیروگاه ارومیه

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، وضعیت کارگران پروژه ای در این نیروگاه بسیار دردناک است. ازکارگران می خواهند در برف و باران و زمین مملو از گِل روزی ٣٠ اینچ جوشکاری تحویل بدهد. این در حالی است که کارگران فقط حقوق مردادماه را گرفته و دیگر دریافتی نداشته اند. در این میان شرکت گیل صنعت یکی از بدترین شرکت هایی که کارگران در وضعیت بسیار وحشتناکی در آن کار می کنند و حتا از دادن قاشق و چنگال هم خوداری می کنند.

حق نظارت بر صندوق های بازنشستگی!

در روز سه شنبه اول بهمن ٤٠٠ نفر از شاغلین شرکت سایپا که عضو صندوق بازنشستگی آینده ساز هستند به دیدار آقای گرجی پور معاون وزیرکار رفتند تا مشکلات این صندوق را با ایشان در میان بگذارند. صندوق آینده ساز از سوی سازمان گسترش در دهه ٧٠ فعال گشت و باعث عضویت زوری کارگران به این صندوق به جای تامین اجتماعی شد. مدیریت صندوق آینده ساز سالهاست که مدعی ورشکستگی این صندوق بوده و حتا نمی توانند خدماتی در حد سازمان تامین اجتماعی به اعضا ارایه کند. این در حالی است که مدیران این صندوق از شفاف سازی مسایل مالی خوداری می کنند.
…بیشتر

اعتراضات کارگران ادامه دارد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به اعتراضات شدید و مستمر کارگران در خصوص بیمه تکمیلی و فرسوده بودن کارگاهها و وضعیت بد رفاهی کارگران و کارکنان که مدتهاست در نشریه ما منعکس می شود بالاخره شورای معاونین ذوب آهن طی جلسه ای موارد زیر را مصوب نمودند:

١- اصلاح و بهبود وضعیت بیمه کارگران و کارکنان از طریق بررسی مجدد شرکت های بیمه ای به نحوی که در بیمه کارکنان خللی وارد نشود

٢- بهبود هرچه سریعتر کیفیت غذای شرکت …بیشتر

نامه کنفدراسیون سندیکایی جهانی اینداستریال به رئیس جمهور روحانی

کنفدراسیون سندیکایی جهانی اینداستریال خواستار رعایت حقوق بنیادین کار در مجتمع پتروشیمی امام خمینی ماهشهر می باشد.

با انتشار خبر شروع اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی امام خمینی ماهشهر در طلب خواسته های قانونی و مشروع صنفی خود، دبیرکل کنفدراسیون سندیکایی اینداستریال در نامه ای در روز پنبج شنبه 3 بهمن ماه از دولت ایران خواست که بطور عاجل در رابطه با رفع مشکلات کارگران این مجتمع عمل نماید. متن کامل این نامه به قرار زیر است: …بیشتر

پیمانکاران شیاد را رسوا کنیم!

باسلام خدمت دوستان عزیزم، چند روز پیش یکی از پیمانکاران پیام و شماره ای گذاشته بدین مضمون که فیتر نیاز دارد و یکی از دوستان کارگر که نیاز به کار داشت از طرف رفقای گروه پایپینگ شماره را در اختیارش نهاده شد. کارگر با تماس با شماره مزبور به تبریز می رود. صبح همان روز که قرار بوده به صاحب کار مراجعه کند با همان شماره تماس می گیرد. ولی جوابی از سوی پیمانکار حاصل نشد. تا عصر همان روز که خود پیمانکار تماس میگیرد از عسلویه و جالبیش اینجاست که رفیق قدیمی درمی آیند. پیمانکار پافشاری می کند که بیاید عسلویه تست نمی خواهد و پروژه اتاق با همه امکانات و یخچال وووو دارد. کارگر بیکار میرود عسلویه و میرود شرکت آن پیمانکار نابکار. اما تمام حرف هایش دروغی بیش نبوده، آنهم در این موقعیت و نداری. این پیمانکار نابکار حتا تلفن رفیق ما رو جواب نمی دهد. کسی که این کار را کرده شخصی نبوده بجز آقای سیامک رستمی بابادی . …بیشتر