نامه کنفدراسیون سندیکایی جهانی اینداستریال به رئیس جمهور روحانی

کنفدراسیون سندیکایی جهانی اینداستریال خواستار رعایت حقوق بنیادین کار در مجتمع پتروشیمی امام خمینی ماهشهر می باشد.

با انتشار خبر شروع اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی امام خمینی ماهشهر در طلب خواسته های قانونی و مشروع صنفی خود، دبیرکل کنفدراسیون سندیکایی اینداستریال در نامه ای در روز پنبج شنبه 3 بهمن ماه از دولت ایران خواست که بطور عاجل در رابطه با رفع مشکلات کارگران این مجتمع عمل نماید. متن کامل این نامه به قرار زیر است:

جناب آقای رئیس جمهور حسن روحانی،

من این نامه را در مقام دبیرکل کنفدراسیون سندیکایی جهانی اینداستریال، که نماینده بیش از پنجاه میلیون کارگر در بخش های معدن، انرژی و تولیدی در بیش از ۱۴۰ کشور از جمله ایران می باشد، برای شما ارسال می کنم تا از شما بخواهم که فوراً مداخله کنید و نقض حقوق بنیادین کارگران در مجتمع پتروشیمی امام خمینی ماهشهر را پایان دهید.

ما بسیار نگران هستیم که کارگران مجتمع پتروشیمی امام خمینی، ماه ها است که دستمزد های خود را دریافت نکرده اند، میزان پاداش های آنها به شدت کاهش یافته است و اضافه کاری نیز دیگر دریافت نمی کنند.

روش استخدام و استثمار کارگران از طریق سیستم پیمانکاران نیروی انسانی در مجتمع پتروشیمی امام خمینی نیز به همان قدر نگران کننده و شنیع می باشد. این مجتمع، به جای استخدام مستقیم کارگران و قبول مسئولیت کامل به عنوان یک کارفرما، به شبکه ای از شرکت ها و پیمانکاران فرعی متوسل می شود که کارگران را سوداگرانه مورد اجحاف قرار می دهند.

در بسیاری از موارد، قرارداد ها، بین سه تا چهار پیمانکار دست به دست می شوند و در هر سطح از قراردادهای پیمانکاری، پیمانکار مبلغ ده تا پانزده درصد از منابع تخصیص یافته برای حقوق کارگران را می گیرد. در پایان این زنجیره استثمار، کارگر کمتر از پنجاه درصد از دستمزد ناچیز خود را دریافت می کند.

علاوه بر این، کارگران دارای هیچ امنیت حقوقی یا راهکاری برای احقاق حقوق بنیادین خود نمی باشند.

کنفدراسیون سندیکایی جهانی اینداستریال IndustriALL از دولت ایران می خواهد که بدون تأخیر عمل کند تا اطمینان حاصل شود که پتروشیمی امام خمینی ماهشهر استفاده از پیمانکاران جز وفرعی را متوقف کرده و در عوض آنها را به طور مستقیم استخدام نماید و شرایط کار مناسب در کارخانه را تضمین کند.
منتظر اقدام فوری و پاسخ شما هستم

ارادتمند،

والتر سانچز ، دبیر کل
کنفدراسیون سندیکایی اینداستریال