Archive for آموزش سندیکائی

جنبش کارگری و انحرافات

از زمان پیدایش جنبش کارگری در ایران، تلاش برای منحرف کردن آن و تبدیلش به تشکلی فرمانبردار حکومت ها و سرمایه داران و یا اگر امکان پذیر نبود، سرکوب و بیکار کردن و یا کشتن عناصر کلیدیش، همیشه در دستور کار دشمنانش بوده است.

کنشگران قدیمی جنبش کارگری هنوز از یاد نبرده اند آنچه بر سر ٢ تن از بزرگان جنبش کارگری در زمان رضاشاه و پهلوی دوم آمد و سرانجامشان چه شد. دو همرزم، یوسف افتخاری و علی امید. یوسف افتخاری دانش آموخته مدرسه حزب کمونیست(کوتو) و بعدها کارگر شرکت نفت. علی امید کارگر شرکت نفت و عضو حزب کمونیست ایران. هر دو از رهبران ممتاز اتحادیه کارگران شرکت نفت و اعتصاب به یاد ماندنی ١٣٠٨ بودند. بعد از این اعتصاب دستگیر و تا سال ١٣٢٠ در زندان ماندند. هر دو تلاش کردند بعد از رهایی از زندان تجربیات خود را برای زحمتکشان به کار گیرند. یوسف افتخاری بعد از رهایی از زندان در سال ١٣٢٠، مدعی رهبری جنبش کارگری شد و حتا برای رقابت با علی امیدها از ایجاد تشکل های شاه فرموده ابایی نداشت و بعد از کودتای آمریکایی ٢٨ مرداد ١٣٣٢ نیز زندگی بدی نداشت و کارهای قلمی اش را با توهین به گذشته خود و همرزمانش می گذارند. اما بعد از کودتای آمریکایی ٢٨ مرداد ١٣٣٢ علی امید بارها دستگیر، بیکار و فقیر ماند و برای حفظ شرافت خود حتا در اواخر عمر به کیسه کشی حمام پرداخت اما شرف کارگری خود را نفروخت. علی امید الگویی برای کنشگران کارگری است و یوسف افتخاری سرمشق خائنان و پُست پرستان شد. …بیشتر

معرفی کتاب – حرفھایی با دخترم درباره اقتصاد – تاریخ مختصر سرمایه داری

این کتاب را که یک فرصت خوب برای آموختن اقتصاد است یک نفر با درجه دکترای تخصصی اقتصاد نوشته است و سابقه تدریس این علم در دانشگاهھای معتبر و مشھور جھان را نیز دارد. اما اینجا ضمن دوری جستن از اصطلاحات پیچیده و روشھای آکادمیک و دانشگاھی برای توضیح عمیقترین مفاھیم اقتصادی، به زبانی بسیار ساده ِ و قابل فھم برای دخترش سنیا اقتصاد را توضیح داده است. خواندن این کتاب را به اعضا سندیکا ها و دوستان کارگر پیشنهاد میکنیم. برای خواندن کتاب اینحا را کلیک کنید.

نان و سندیکا (بخش دوم)

در تابستان سال ١٤٠٠ و به دعوت مرکز پژوهشکده مطالعات توسعه وابسته به جهاد دانشگاهی تهران مصاحبه ای با مازیار گیلانی نژاد مسوول سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران انجام شد که قرار بود در مجله این پژوهشکده چاپ شود. متاسفانه این موضوع انجام نشد و ما دست به انتشار آن می زنیم.

٩-اهمیت تشکیل تشکل ها چیست؟

تشکل کارگری در چه زمینه هایی توان نفوذ و تاثیرگذاری دارند؟ حق تشکل یابی کارگران با چه مشکلاتی مواجه است؟
…بیشتر

نان و سندیکا (بخش یکم)

در تابستان سال و به دعوت مرکز پژوهشکده مطالعات توسعه وابسته به جهاد دانشگاهی تهران مصاحبه ای با مازیار گیلانی نژاد مسوول سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران انجام شد که قرار بود در مجله این پژوهشکده چاپ شود. متاسفانه این موضوع انجام نشد و ما دست به انتشار آن می زنیم.

١-به نظر شما در این برهه زمانی جدی ترین مشکل کارگران چیست؟

نان و سندیکا. نان به معنای ایجاد اشتغال و بیکار نشدن کارگران به دلیل خصوصی سازی و واردات بی رویه. کنار گذاشتن بحث خصوصی سازی و رویکرد دقیق به اصل ٤٤ قانون اساسی که اقتصاد را به ٣ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده و بخش خصوصی را تکمیل کننده ٢ بخش دیگر دانسته، نه اینکه بخش خصوصی اصل اقتصاد قرار گیرد. پرداخت دستمزد واقعی به کارگر طبق ماده ٤١ قانون کار و به ویژه بند دوم آن که تاکید دارد این دستمزد باید بتواند با ٨ ساعت کار زندگی یک خانواده ٥/٣ نفره را تامین کند نه اینکه به اضافه کاری های خرد کننده بینجامد. مانند کارخانه ایران خودرو، ذوب آهن، فولاد، معادن، حتا کارگران خدماتی بیمارستان ها. امنیت شغلی و روانی برای بهبود وضعیت تولید، فراگیرتر شدن بیمه تامین اجتماعی(اصل ٢٩ قانون اساسی)،اجرا شدن آموزش رایگان که بخشی از دستمزد و ثروت ملی کارگران است بر طبق اصل 3 قانون اساسی. …بیشتر

*دستاوردهای درخشان اعتصابات کارگران پروژه ای نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاهی(٢) کمپین ٢٠/١٠

بعد از اجرایی شدن کمپین سال ١٣٩٩ از اواخر این سال با اطلاعیه های بی نام و نشانی که با لجن پراکنی علیه سندیکا و رهبران آن از جمله ارصلان امینی طراح کمپین و مازیار گیلانی نژاد مسوول سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران شدیم که به دنبال کم اثر جلوه دادن دستاوردهای کمپین و به نوعی ترور شخصیت کمپین ١٣٩٩ بود. در نهایت افرادی با فعالان سندیکایی در پروژه ها تماس گرفته و خواهان اعلام کمپین دیگری در فروردین ١٤٠٠ بودند که با درایت سندیکا اعلام گردید:« باید دستاوردهای کمپین افزایش حقوق و عقب نیفتادن دستمزدها را تثبیت کرد بعد به دنبال اعتصابی دیگر بود»
با نظر سنجی هایی که صورت گرفت کارگران پروژه ای هنوز هم از حقوق خود ناراضی بودند به ویژه روزهای استراحت خود را که با ترفند کارفرمایان به کمتر از 4 روز در ماه به ٢٤/٦ می رسید. موضوع روزهای استراحت و افزایش دستمزدها خواسته غالب کارگران بود. متاسفانه عده ای برای آنکه شهرتی بهم بزنند پیش دستی کرده کمپین ٢٠/١٠ را در اول تیرماه کلید زدند. در حالی که رهبران کمپین و سندیکا روز اول تیرماه را نامناسب می دانستند چون انتخابات ریاست جمهوری در پیش بود و همه مسوولین درگیر این اتفاق سیاسی شده بودند و کسی پاسخگو نبود. اکثر شرکت ها هم خواهان رکود در پروژه های نفتی برای تعیین تکلیف وزیر نفت و معاونین آن شده بودند. با اعلام زود هنگام کمپین ٢٠/١٠ رهبران سندیکایی حاضر در پروژه ها به سرعت موضوع را با سندیکا در میان گذاشته و سندیکا دستور همراهی با اعتصاب را اعلام کرد. با هماهنگی و اطلاع رسانی تا آخر تیرماه حدود ١١٠ هزار کارگر در اعتصاب شرکت کرده بودند. پیمانکاران و شرکت های نفتی که در کمپین قبلی غافلگیر شده بودند این بار به سرعت با بخشی از کارگران وارد مذاکره شده جوشکاران و فیترها را از دیگر رشته ها جدا نموده با آنان به مذاکره نشستند که از طرف نادانان به «مجامع عمومی کارگران» نامگذاری می شد. با آنکه رهبران سندیکایی متذکر می شدند که همه رشته های کاری باید در این مذاکرات شرکت داشته باشند و منافع همه کارگران در یک کارگاه باید لحاظ شود، اما مذاکرات با پیمانکاران و شرکت های زرنگ!! به آنجا ختم شد که اکثر جوشکاران و فیترها با حقوق های مصوب کمپین از ٢٥ میلیون به بالا سرکار رفته و حتا از کارگران کمکی خود نیز حمایت نکردند چه رسد به دیگر رشته ها. با مقاومت کارگران دیگر رشته ها از جمله کمکی ها، داربست بندها، ساپورت،… و بخش کوچکی از کارکنان اداری پروژه ها، این کارفرمایان مجبور شدند افزایش حقوق نیم بندی را هم به دیگر رشته ها بدهند. البته این پیمانکاران در حد ٥٠ کارگر و کمتر نیرو داشته و آغاز به بستن قراردادها کردند. …بیشتر

افزایش دستمزد، شیب تند گرانی، وظایف سندیکا!

شورای عالی کار سال گذشته حداقل دستمزد کارگران را بر حسب تورم سال ١٤٠٠ افزایشی ۵۷.۴ درصد برای سال ١٤٠١ داد. نمایندگان کارگری حاضر در این شورا از این تصویب خوشحال و راضی بودند. آنچه آنها ندیدند سیاست های اقتصادی و تحولات سیاسی است که در کشور رخ می دهد. اگر فعالان کارگری تحلیل درستی از وقایع سیاسی جامعه نداشته باشند، قادر به پیش بینی تحولات اقتصادی نخواهند بود. سیاست های ضد کارگری نئولیبرالیسم که به دنبال حذف خدمات اجتماعی و پایین نگاه داشتن دستمزدها و سرکوب سندیکاهای کارگری و حذف فعالان آن است، سیاستی جهانی است که می بایست کوشندگان کارگری آن را در مبارزات خود همیشه لحاظ کنند. به همین دلیل وقتی۵۷.۴ درصد افزایش حقوق برای حداقل بگیران و حدودن ۴۰ درصد افزایش هم برای سایر سطوح در نظر گرفته می شود می بایست کوشندگان را به فکر وا دارد که در پشت این خاصه خرجی!!! چه ترفندی نهفته است. …بیشتر

تحلیلی از اعتصاب در کارخانه های ایران خودرو!

در هفته گذشته زنجیره ای از اعتصابات، ایران خودرو را در نوردید. این اعتصابات ابتدا در تبریز و سپس تهران و خراسان را نیز در برگرفت.

به مدد فضای مجازی و ارتباطات گسترده کارگران در این فضا با اطلاع رسانی و هم اندیشی، که سالهاست جزو تجربیات کوشندگان کارگری قرار گرفته است، با ارسال فیش حقوقی کارگران ایران خودرو تهران به برادرانشان در تبریز اولین جرقه اعتصاب زده شد. مزایای کارگران ایران خودرویی و حقوق های نسبتن بهتر از کارگران تبریزی و تبعیض آشکار بین کارگران دو شهر خشم کارگران تبریزی را ببار آورد. سه روز اعتصاب در این کارخانه در گرفت که پس از قول های مدیرعامل ایران خودرو تبریز مبنی بر یکسان کردن برخی مزایا و حقوق ها و قول اجرای طبقه بندی مشاغل، اعتصاب موقتن به پایان رسید. با رسیدن خبر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در تبریز، این بار کارگران ایران خودرو تهران با اعلام خواست اجرای طبقه بندی مشاغل از روز شنبه ٢٠ آبان دست به اعتصاب غذا زده و از رفتن به رستوران خودداری کردند تا روز ٢٢ آبان که هم بدنه سازی و هم مونتاژ دست به اعتصاب نشسته زدند که با آمدن مدیرعامل به میان کارگران و دادن قول افزایش حقوق ٥ درصدی و افزایش مبلغ بن کالا از ٤٠٠ هزار تومان به ٥٠٠ هزار تومان و سکوت درباره طبقه بندی مشاغل، اعتصاب به پایان رسید. پس از این دو اعتصاب، در خراسان هم کارگران ایران خودرویی چند روز اعتصاب کرده و هر سه شیفت به اعتصاب پیوستند. …بیشتر

ساعت کاری کارگران!

یکی از موضوعات بسیار مهم برای سندیکاهای کارگری در حقوق کار، موضوع ساعت کاری کارگران و دستمزد آن است. مقاوله نامه شماره ٤٧ مصوب ١٩٣٥ سازمان بین المللی کار(ILO) کار هفتگی ٤٠ ساعته و مقاوله نامه شماره ٥٢ تعطیلات هفتگی با حقوق را برای کارگران منظور داشته است. جنبش ٨ ساعت کار که منجر به پیدایش اول ماه مه روز جهانی کارگر گردید سکوی اصلی کاهش ساعات کار است. سندیکاهای کارگری به همراه فدراسیون جهانی به دنبال کاهش ساعت کار در قبال دستمزدی برای یک زندگی بی دغدغه هستند. از سال ١٩٦٠ تا ١٩٩٠ موضوع کاهش ساعت کار بحث قالب در گفتگوهای فدراسیون های کارگری با کارفرمایان در اروپا بود. در چند سال آزمایش کاهش ساعت کار در آلمان و سوئد و ایتالیا این نتایج به دست آمد:

١- کاهش ساعت کار موجب افزایش اشتغال شد. …بیشتر

نکات تکمیلی بر «نظری بر کارنامه 16 سال فعالیت سندیکایمان»!

با انتشار «نظری بر کارنامه ١٦ سال فعالیت سندیکایمان» دوستانی با سندیکا تماس گرفته و نکاتی را متذکر شدند:

١- در طی ١٦ سال فعالیت سندیکا می توان ادعا کرد که بیش از ٥٠٠ مورد کاری که به کارگران بیکار سندیکایی و خانواده هایشان پیشنهاد شد، منجر به استخدام این عزیزان گردیده است و این یکی از فعالیت های ثمربخش ما بوده که از قلم افتاده است.

٢- بعد از اشتغال به کار این کارگران، سندیکا مواردی چون نحوه و مبلغ دستمزد، ساعت کار، رد شدن لیست بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی را رصد کرده و چنانچه اجحافی در حق کارگری می شد با پیگیری سندیکا حق کارگر گرفته شده است. …بیشتر

نظری بر کارنامه 16 سال فعالیت سندیکایمان!

با ورود به سال 1400 می طلبد که نگاهی داشته باشیم به 16 سال فعالیت اعضای سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران.

از 21 اردیبهشت سال 84 که اولین نشست بازگشایی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک رقم خورد 16 سال می گذرد. 16 سالی که توام با فعالیت های پیگیرانه در دورانی سخت بود. هنوز موضوع فعالیت سندیکایی در جامعه جا نیفتاده بود و زحمتکشان جوان از چند و چون اینگونه فعالیت ها خبر نداشتند. لازم بود آموزش ببینیم و این آموزش ها را به میان نسل جوان ببریم. کاری بس سخت و پُر هزینه اما چاره ای جز این نبود.

در طی سالها افرادی سودجو، شهرت طلب، خودبزرگ بین که فکر می کردند می توانند سندیکا را نردبان امیال حقیر خود کنند، به سندیکا آمدند اما با فعالیت های آرمان گرایانه و سخت کوشانه اعضای سندیکا پی بردند که آدرس را عوضی آمده اند و با کوله باری انباشته از تهمت و افترا بر علیه سندیکا، به محاق رفتند. …بیشتر