Archive for آگوست 2015

خبرنگار پیام سندیکا از کارخانه میان آب هفت تپه گزارش می دهد:

پس از اعتراض و اعتصاب کارگران کارخانه میان آب هفت تپه در روزهای گذشته مصدوم شدن همسر یکی از معترضین در مقابل درب ورودی کارخانه ، که توسط ما خبرش پخش شد متاسفانه روز پنج شنبه 5 شهریور نیروهای امنیتی با ورود به روستای میان آب 2 تن از اعضای شورای روستا به نام های حیات احمدی و علی تمیمی که در کارخانه نیشکر هفت تپه مشغول بکارند دستگیر و به دادگاه عبدل خانه شهر الوان در 30 کیلومتری شهر شوشتر برده شدند. تا این لحظه از آنان خبری در دست نیست.روستای میان آب جزو روستاهای عرب زبان است که کشاورزانش سالهاست بر روی زمین های نیشکر پدر در پسر کار کرده اند. این کارگران کشاورزی کارخانه میان آب تنها خواسته اشان برگشت به کار و برکناری پنبه چی مدیرعامل زورگو شرکت میان آب است. او با مدیریت غلط باعث تشنج در منطقه گردیده است. به گفته کارگران دلیل بازداشت این اعضای شورای روستا اقدام تحریک آمیزعلیه شرکت میان رود اعلام گردیده است.
شوربختانه از زمان روی کار آمدن دولت جدید برخورد با اعتراضات و خواسته های کارگران نه از سوی وزارت کار بلکه از طرف نیوهای امنیتی صورت می گیرد. سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن محکوم نمودن این گونه برخوردهای تشنج آمیز از طرف مدیران کارخانه ، دخالت نیروهای امنیتی در مورد مشکلات کارگری اعلام می کند حق همه کارگران ایران است که شاغل باشند و از دستمزدی مناسب برای رفع نیازمندی های خود برخوردار باشند. اعتراض و اعتصاب طبق اصل 27 قانون اساسی و منشورجهانی سندیکاهای کارگری حق همه کارگران است.
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
5/6/94  

اعتصاب و اعتراض در کارخانه میان آب

طبق گزارش خبرنگار پیام سندیکا از روز گذشته شرکت کشت و صنعت نیشکر میان آب که
در مجاورت نیشکر هفت تپه قرار دارد به دلیل اخراج کارگران بومی با اعتصاب
روبرو گردیده است. این کارگران عرب زبان که از روستاهای مجاور سالهاست بر روی
این زمین ها کار کرده و به نوعی زمین مال خودشان است بصورت روز مزد کار می
کنند.از سال ها پیش هم اولویت استخدام با این کارگران بوده است. این کارگران
از داشتن هرگونه مزایایی محروم هستند و ثمره دست رنجشان نصیب کارفرما شده است.
نه حق اولاد و نه بیمه ونه  بدی آب و هوا و نه سرویس رفت و آمد.این کارگران از
دیگر مزایایی کارگری بی بهره اند و روزی 12 ساعت در گرمای 67 درجه هفت تپه
کارکرده و روزانه 28 الی 30 هزار تومان دستمزد می گیرند. این کارگران که از
روستاهای به فاصله 7 کیلومتری بدون هیچگونه وسیله رفت و آمد و با موتورسیکلت
هایشان در سرکار حاضر می شوند و گرمای سخت هوا و گرد و خاک را برای لقمه ای
نان به جان می خرند. …بیشتر

جوابیه نامه درخواست مجمع عمومی سندیکای فلزکارمکانیک از وزارت کار

در پی رد درخواست سندیکای کارگران فلزکارمکانیک برای برپایی مجمع عمومی این سندیکا توسط وزارت کار، سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن نوشتن جوابیه ای برای وزارت کار موارد نقض و تناقضات اشکار در قانون کار و عملکرد وزارت کار را متذکر شد. وزارت کار با نوشتن یک نامه به سندیکای کارگران فلزکارمکانیک متاسفانه به سوالات نه تنها پاسخ نداد بلکه با این جوابیه به ابهامات دیگری دامن زد. ما با درج  نامه سندیکا و جوابیه وزارت کار قضاوت را به خوانندگان واگذار می کنیم.

…بیشتر

سرپیام – توافق هسته ای و کارگران

شماره 39 تیرماه 1394

سرپیام
توافق هسته ای و کارگران
توافق هسته ای بیم ها و امید هایی را در میان کارگران برانگیخته است. آنچه مسلم است سندیکاهای کارگری خواهان ارتباط برابر با همه کشورها بصورت انسانی و نه با شیوه های استعماری و جنگ طلبانه است. ما از همه گفتگوهای ضد جنگ و صلح طلبانه در منطقه حمایت می کنیم. اما برای زحمتکشان ایران سوال هایی مطرح است که با گذشت زمان و فرو نشستن گرد و خاک تبلیغاتی توافق عیان خواهد شد. …بیشتر

گزارش خبرنگار پیام سندیکا

در آخرین بازدیدی که در هفته گذشته  چند تن از اعضای تعاونی مسکن کارگران فلزکارمکانیک  از پروژه پرند داشتند متاسفانه مشاهده شد که مدت 3 سال است که پروژه مسکن مهر فاز 6 بلوک های 246و 247 هیچ پیشرفت کاری نداشته است. از تحویل این دو بلوک که متعلق به کارگران فلزکارمکانیک می باشد مدت 3 سال می گذرد و به جز گرانی های هرساله و خواستن پول از اعضای این تعاونی فعالیت دیگری مشاهده نمی شود. مسکن مهری که قرار بود با 7 میلیون آورده متقاضی در 4 سال پیش به او داده شود با افزایش 300 درصدی هنوز تکمیل نگردیده و اعضای این تعاونی همچنان سرگردان هستند. البته مدیران و آقای وزیر هر از گاهی مبادرت به سخنرانی نموده و اعلام می کنند که تا آخر آذر امسال مسکن کارگران داده خواهد شد ولی اگر از سنگ حرکتی دیدی در این پروژه هم پیشرفتی خواهی دید. کارگران این تعاونی با قرض و فروش لوازم منزل تاکنون مبلغ 16 میلیون به شرکت هسا یک که یک شرکت دولتی و در اختیار وزارت دفاع است پرداخت نموده اند
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 94/5/22

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک:آموزگاران دربند را آزاد کنید!

شش روز از اتمام حبس رسول بداقی، آموزگار تلاشگر کانون صنفی معلمان ایران می گذرد و او همچنان بدون هیچ دلیلی در بازداشت به سر می برد جز او ۴ تن دیگر از کوشندگان و سازمان گران آموزگاران در زندان هستند. حذف این آموزگاران از جامعه آموزشی به سود چه کسانی است؟ ما به همراه کانون صنفی معلمان ایران دربند نگاه داشتن این کوشندگان را به زیان جامعه ودانش آموزان و منافع ملی می دانیم. این کوشندگان جز حق خود از ثروت ملی این کشور و بهبودی وضعیت آموزگاران و سمت گیری آموزش این کشور به سود استقلال و آزادی و شکوفایی دانایی هیچ نمی خواهند. آیا به زعم حکومت گران خواسته زیادی دارند؟ خواست همه کوشندگان صنفی از قوه قضاییه این است : رسول بداقی و دیگر کوشندگان صنفی را به آغوش جامعه و خانواده هایشان باز برگردانید. سندیکای کارگران فلزکارمکانیک تا آزادی این کوشندگان همراه و همگام کانون صنفی معلمان ایران است. سندیکای کارگران فلزکارمکانیک از همه سندیکاهای کارگری برادر در جهان تقاضا دارد از هرگونه تلاش برای درخواست آزادی این کوشندگان دریغ نورزند.

گسترده تر باد اتحاد کارگران و آموزگاران
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

گزارش های خبرنگار پیام سندیکا – گزارش از ایران خودرو

باافزایش 600 هزارتومان دریافتی کارگران و رضایت مندی نسبی ایجاد شده ازاین دریافتی ، متاسفانه سودجویی کارفرما از کارگران بیشتر شده است. سه سال است که ایران خودرو از استخدام کارگر چه روزمزد، چه پیمانی و قراردادی خوداری کرده  و به جای کارگرانی که بازنشسته شدند و یا بعضی از کارگرانی که شرکت از کارشان رضایت نداشت و قراردادشان تمام شده بود، کارگر نگرفته است.در این سه سال با کاهش حداقل 10 درصد نیروی کار، کارگران مجبورند به جای آین تعداد هم کارکنند.از اوایل دیماه سال گذشته تولید افزایش یافت و امروز تولیدات کارخانه به حد نصاب سه سال گذشته رسیده است. طی ماه رمضان بسیاری از کارگرانی که روزه دار بودند به خاطر شدت کار از حال رفته و به درمانگاه ایران خودرو منتقل شدند. 600 هزار تومان حقوق افزایش یافته حقوق کارگرانی است که از شرکت رفته اند در حقیقت ما حقوق این کارگران را گرفته و بجایشان کار می کنیم. یعنی کارخانه با این حقه از هزینه هایش کم کرده و در عوض همان کار را از کارگران می گیرد.
8/5/1394

گزارش های خبرنگارپیام سندیکا

گزارش از کارگاه های ساختمانی
1-در روز چهارشنبه 31 تیر در پروژه ساخت پل حصار کرج به علت رعایت نکردن ایمنی توسط کارفرما در محل کار یک قالب آهنی از عرشه به ارتفاع 10 متری به روی کارگری به نام علیرضا افتاد و باعث مجروحیت سخت این کارگر شد. کارگر مصدوم را با ماشین همکارانش به یکی از بیمارستان های کرج برده و بستری کردند. علیرضا وضعیت خوبی ندارد.
2- در روز پنج شنبه 1 مرداد در پروژه بانک سپه کوهک چیتگر به علت رعایت نکردن اصول ایمنی توسط کارفرما و نبود کمربند ایمنی و استخدام نکردن مسوول ایمنی ، منصور از اسکلتی که روی آن کار می کرد، از ارتفاع به روی زمین سقوط کرده و قبل از رسیدن به بیمارستان کشته شد. منصور از شهرستان دورود برای کار به این پروژه آمده بود. منصور دارای یک زن و یک فرزند دختر 6 ساله است. منصور فدای سود جویی کارفرما گردیده است.

1/5/1394 

 

پیام سندیکا 38 ماه خرداد منتشر شد

پیام سندیکا ؛ پیام آور سندیکاهای کارگری ایران در دو نسخه چاپی و الکترونیکی منتشر شد .

فهرست مطالب پیام سندیکای 38 به شرح زیر است: …بیشتر

نامه وزارت کار به سندیکای فلزکارمکانیک

در تاریخ 1394/4/11 تصمیم گرفته شد نامه ای به وزارت کار از سوی برگزار کنندگان مجمع عمومی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک به وزارت کار نوشته و به این وزارت خانه جهت تعیین محلی در داخل وزارت خانه براى تشكيل مجمع عمومى سنديكا داده شود.نامه زیر در تاریخ 14 تیر نوشته و 17 تیر در دبیرخانه این وزارت خانه ثبت شد. در تاریخ 1394/4/24 نامه ای با شماره74135 از طرف دلاورنظری مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی به رفیق مان گیلانی نژاد نوشته و در تاریخ 1394/5/5 به ایشان توسط نامه رسان تسلیم شد. …بیشتر