Archive for آوریل 2023

اول ماه مه، روز نبرد جهانی کارگران با استثمار!

در اول ماه مه ١٨٨٦ که کارگران به جان آمده از استثمار وحشیانه سرمایه داران شیکاگویی دست به اعتراض زده و مورد هجوم پلیس قرار گرفتند، ١٣٧ سال می گذرد.

جنبش ٨ ساعت کار هنوز هم برای زندگی انسانی می رزمد. در فرانسه، آمریکا، انگلیس، ایران و…. در چند ماهه اخیر خیابان های کشورهای بسیاری شاهد اعتراض به سیستم سرمایه داری نئولیبرالیستی و حاکمان آن است.

سیستم اقتصادی نئولیبرالیسم می گوید:«باید فقیرتر شوی و بیشتر کار کنی» حامیان این استدلال از جمله موسی غنی نژاد ایده پرداز دوران احمدی نژاد می گوید:« سیستم اقتصادی ایران کمونیستی است چرا که کارگران تامین اجتماعی دارند، با قانون کار ٨ ساعت کار می کنند و در ٦٠ سالگی بازنشسته می شوند و مستمری می گیرند» مجلس از تصویب طرح حذف پیمانکاران نیروی انسانی خودداری می کند. موسسه خیریه نذر و اشتغال اصفهان می گوید:« کارگران می توانند با یک میلیون تومان هم زندگی کنند» وزارت بازرگانی که ناتوان از مقابله با گرانی اجناس است، برای کارگران در شورای عالی کار ٢٧ درصد افزایش حقوق را کافی می داند. این تفکرات ناشی از سیستم فکری و اجرایی نئولیبرالیستی است. این در حالی است که کار گروه پایش فقر وزارت کار در دیماه ١٤٠١ خط فقر برای یک خانواده ٤ نفری را ١٥ میلیون تومان برآورد کرده است با این وجود وزیرکار اصرار کرد پایه حقوق ٥ میلیون و ٤٠٠ باشد تا دستور سیستم نئولیبرالیستی که خواهان هرچه فقیرتر شدن زحمتکشان است اجرایی شود و کارگران ٣ برابر زیر خط فقر پایه حقوق داشته باشند. …بیشتر

تبعیض عامل اعتصاب

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، اعتصاب رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد در همه سامانه های دهگانه کم و بیش صورت گرفت اما در سامانه ٤ از همه فراگیرتر بود. این اعتصاب دلیل اصلیش تبعیض است و بس.

رانندگان بخش خصوصی شرکت های هادیان شهر و حامیان شهر به دلیل فشار کاری ١٠ تا ١٢ ساعته، حقوق های پایین، عدم اجرای قانون سخت و زیان آور مجبور به اعتصاب در روز جمعه ٨ اردیبهشت شدند.

این رانندگان با ١٢ ساعت کار پر مشقت، دریافتی در حدود ١٢ تا ١٤ میلیون تومان دارند در حالی که رانندگان استخدام رسمی شرکت واحد با همین بازه زمانی کاری ٣٠ تا ٣٥ میلیون دریافتی دارند. رانندگان رسمی شرکت واحد با ٢٠ سال کار بازنشسته می شوند ولی این رانندگان حتمن باید ٣٠ سال کار کنند تا بازنشسته شوند. شرکت های پیمانکاری حامیان و هادیان شهر به راحتی ٥٠ درصد حقوق این رانندگان زحمتکش را به جیب میزنند و ماهیانه حداقل ٢٠ میلیارد تومان درآمد ماهانه از اجحاف و زیر پا گذاشتن قانون بدست می آورند. …بیشتر

نان برای زندگی، نه جان برای نان (٩)

اعتصابات گسترده ی کارگری در مجتمع مس سرچشمه

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه ، از ٦ اردیبهشت ماه ١٤٠٢ تاکنون ٩ اردیبهشت اعتصابات گسترده ی کارگری شکل گرفته است. با وجود تورم های متعدد در سال گذشته و سال جدید و فشارهای ناشی از تنگناهای معیشتی برای کارگران، نرخ افزایش حقوق اعلام شده از سوی دولت مورد پذیرش کارگران نیست و عمده ی مطالبه ی این اعتصابیون معطوف به همین مهم است. متاسفانه واکنش حراست مجتمع مس سرچشمه به این مطالبه ی به حق کارگران همراه با تهدید کارگران و تلاش برای بازگشت به کار ایشان بوده است. قطع اینترنت مجتمع هم ظاهرا از اقدامات امنیتیِ حراست به شمار می رود. وضعیت شرکت های در حال اعتصاب:

شرکت رامپکو: از چندین روز پیش تر با مطالبه ی افزایش حقوق و تاخیر در دریافت مطالبات سال قبل وارد اعتصاب گردیده بود و قریب به ٣٠ نفر از کارگران غیر بومی طی اعتصاب، سایت را ترک کرده اند و از ٩ اردیبهشت حدود ٣٠ نفر دیگر از کارگران بومی نیز به این اعتصابات اضافه شده اند. بدین ترتیب در روزهای گذشته کل سایت فلوتاسیون دره زار از فعالیت بازمانده است. …بیشتر

نان برای زندگی، نه جان برای نان (٨)

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز ٧ اردیبهشت باز هم کارگاههای دیگری تعطیل و کارگران بیشتری به اعتصاب پیوستند.

١- کارگران ایستگاه گاز چغاخور در بروجن

٢- کارگران شرکت صنعت پردازان ثمین در پتروشیمی سلمان فارسی

٣- کارگران پیمانکاری بختیاری در مس سرچشمه ٤- کارگران شرکت تام‌کار در پروژه‌ فولاد خیام نیشابور

٥- پیمانکاری تیمور پایمرد و سعید سعیدنژاد در چابهار …بیشتر

نان برای زندگی، نه جان برای نان (٧)

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز ٦ اردیبهشت باز هم کارگاههای دیگر تعطیل و کارگران بیشتری به اعتصاب پیوستند.

١- شرکت بنیان نیرو پیمانکار برق و ابزار دقیق فلوتاسیون دره زار در مس سرچشمه

٢- پرسنل ستادی شرکت odcc اصفهان

٣- شرکت فلات قاره گروه پایپینگ مهندس عابد قیصری. همچنین ٣٠٠ تن از مهندسین پروژه های مختلف با ارسال نامه حمایتی از کمپین ٢٠/١٠ حمایت کردند. به این ترتیب تعداد شرکت های در اعتصاب به ٨٥ شرکت و کارگاه رسید. …بیشتر

مجتمع مس سرچشمه، مطالبات و اعتصاب کارگری

بر اساس گزارش دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه ، در بهار سال ١٤٠٢ ، با افزایش های سرسام آور نرخ تورم و نامتناسب بودن روند تعیین افزایش دستمزد در سال جدید برای اقشار زحمت کش جامعه بی عدالتی در نحوه ی و سطح پرداخت کارگران در برخی شرکت ها ادامه دارد و این مهم واکنش هایی را هم در سطح این مجتمع به همراه داشته است:

_ شرکت رامپکو پیمانکار تغلیظ دره زار با توجه به عدم دریافت باقی مانده مطالبات اسفندماه سال قبل کارگران و اعتراض شدید کارگران به سطح پایینِ افزایش دستمزد کارگری در سال جدید، وارد اعتصاب گردید یکی از این دو مطالبه که مورد اعتراض قریب به ١٠٠ نفر از اعضا شرکت بود در روز دوم اعتصاب رفع شد و درخواست دوم مبنی بر افزایش دستمزد سال جدید کماکان مورد درخواست است که با وعده هایی از سوی مدیریت مجموعه مواجه شده و اعتصاب در روز دوم به طور موقت متوقف شده است. …بیشتر

نان برای زندگی، نه جان برای نان(٦)

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، با گذشت ٥ روز از اعتصاب کارگران پروژه ای نفت و گاز، امروز ٥ اردیبهشت کمپین ٢٠/١٠ سال ١٤٠٢ با قدرت به پیش می رود و کارگران بیشتری به کمپین می پیوندند. اما خبر خوش اینکه فدراسیون جهانی اینداستریال با حمایت از این کمپین و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران قدرت تازه ای به کمپین داد.

امروز هم کارگران پروژه ای

١- شرکت مپنا شاغل در پروژه‌ی پالایشگاه بیدبلند ۲ بهبهان

٢- کارگران شرکت چگالش شاغل پترو پایساز در پروژه‌ی پالایشگاه تهران …بیشتر

در همبستگی با کارگران نفت و گاز ایران – به سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران (UMMI)، [email protected]

خواهران و برادران عزیز،
من این نامه را در مقام دبیرکل کنفدراسیون جهانی اینداستریال به شما می‌نویسم. اینداستریال بیش از پنجاه میلیون کارگر را در بخش‌های معدن، انرژی، و تولید در بیش از ۱۴۱ کشور نمایندگی می‌کند. ما حمایت و همبستگی کامل خود را با اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران (UMMI) و همچنین با همهٔ کارگران شاغل در میدان‌های نفت و گاز جنوب ایران ابراز می‌کنیم که اعتصاب‌های هماهنگی را اغاز کرده‌اند و خواستار مزد و خدمات بهترند.
اینداستریال از خواست‌های شما حمایت می‌کند و می‌طلبد که مزد کارگران مطابق با حداقل مزد توافق شده در کمپین ۲۰۲۳ پرداخت شود، شرایط غذاخوری‌های کارگران و خوابگاه‌های کارگران شایستهٔ انسان باشد نه زیر سطح استاندارد، و برنامهٔ کاری کارگران ۲۰ روز کار در سایت و ۱۰ روز مرخصی با حقوق باشد. این وضع در همهٔ بخش‌ها باید به‌عنوان روال عادی اجرا شود، به‌ویژه با توجه به اینکه اکثر کارگران از شهرهای [محل سکونت خود و خانواده] خود برای کار به میدان‌های نفتی سفر می‌کنند. …بیشتر

نان برای زندگی، نه جان برای نان(٥)

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، با توجه به پیروزی کارگران پروژه ای شرکت توسعه ساخت صدرا که طبق مقررات کمپین قرارداد بسته اند و مایه افتخار ماست، اما موضوع مهم این است که همه کارگران با اتحاد هم توانستند در همه رشته ها به این پیروزی برسند نه فقط یک رشته. همه با هم اعتصاب کردند و همه با هم به سرکار بازگشتند. البته امروز هم تخلیه کارگاهها ادامه یافت و کارگران شرکت های زیر به خانه بازگشتند:

١- تخلیه کامل کارگران پروژه ای سایت 1 پتروشیمی بوشهر به تعداد ٥٠٠٠ نفر از همه رشته ها حتا کارگران رنگ و عایق کار ٢- کارگران شرکت برق و انرژی نفت سپاهان اصفهان

٣- کارگران شرکت نفت آفتاب در بندرعباس ٤- کارگران پیمانکاری کرامت سلحشور در شرکت آی‌جی‌سی در جفیر …بیشتر

پیروزی های کارگران کمپین ٢٠/١٠ ادامه دارد!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، کارگران پروژه ای شرکت توسعه ساخت و نصب صدرا در پتروشیمی مخازن سبز با اتحاد و یکپارچگی توانستند حقوق های خود را افزایش داده و نسخه ای از آن را برای سندیکا بفرستند. جوشکار OG-3G با دستمزد ٤٥ میلیون تومان برای ٢٠ روز کار، ریگر ٢٣ میلیون، تک زن ٢٨ میلیون، مونتاژکار مخزن ٤٤ میلیون تومان. ما ضمن تبریک به این کارگران به اتحاد آنان درود می فرستیم. به نامه ارسالی به سندیکا توجه کنید.

با سلام خدمت صنعت گران گرامی؛

شرکت توسعه ساخت و نصب صدرا، کارگاه فعال در پتروشیمی مخازن سبز عسلویه با عملیات ساخت و نصب یک دستگاه مخزن استوانه ای متانول به استحضار می رساند، با توجه به درخواست کمپین سراسری صنعت نفت و گاز و هماهنگ سازی حقوق پرسنل مبنی بر افزایش ٧٩ درصدی، این شرکت بعد از سه روز تعطیلی و تخلیه کارگاه با نیروهای مستقر در منطقه شامل ( نیرو با سمت جوشکارG مخزن استوانه ای، نیرو با سمت تک زن، نیروی ریگر و نیروی مونتاژکار مخزن) طبق قرارداد های ارسالی به توافق نهایی رسیده است و از مورخ ۵ اردیبهشت به بعد فعالیت کارگاه خود رو آغاز می کند. …بیشتر