نان برای زندگی، نه جان برای نان(٥)

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، با توجه به پیروزی کارگران پروژه ای شرکت توسعه ساخت صدرا که طبق مقررات کمپین قرارداد بسته اند و مایه افتخار ماست، اما موضوع مهم این است که همه کارگران با اتحاد هم توانستند در همه رشته ها به این پیروزی برسند نه فقط یک رشته. همه با هم اعتصاب کردند و همه با هم به سرکار بازگشتند. البته امروز هم تخلیه کارگاهها ادامه یافت و کارگران شرکت های زیر به خانه بازگشتند:

١- تخلیه کامل کارگران پروژه ای سایت 1 پتروشیمی بوشهر به تعداد ٥٠٠٠ نفر از همه رشته ها حتا کارگران رنگ و عایق کار ٢- کارگران شرکت برق و انرژی نفت سپاهان اصفهان

٣- کارگران شرکت نفت آفتاب در بندرعباس ٤- کارگران پیمانکاری کرامت سلحشور در شرکت آی‌جی‌سی در جفیر

٥- کارگران شرکت سپند گستر سپیدرود در سیرجان

٦ـ کارگران پیمانکاری سیروس حاجی‌پور در شرکت عمران صنعت فاز ۱۴ عسلویه

٧- کارگران معدن مس درآلو کرمان

٨- کارگران پیمانکاری بشارت و گلزار در چابهار

٩- کارگران پیمانکاری داودی فرد در معدن مس بردسیر کرمان

١٠ـ کارگران شرکت فپکو مخازن تابناک لامرد

١١ـ کارگران جوشکار و پایپینگ پالایشگاه اصفهان

١٢ـ کارگران معدن تغلیظ مس درآلو در کرمان

١٣- کارگران شرکت کرمان کهربا

١٤- کارگران شرکت‌های توسعه فولاد گل‌گهر سیرجان

١٥- کارگران شرکت‌های سپیدانه گستر فولاد

١٦- کارگران شرکت تارا در مس خاتون‌آباد

١٧- کارگران پیمانکاری تیمور پایمرد و سعید سعیدنژاد در چابهار ١٨- کارگران پیمانکاری علی رحمانی در معدن مس درآلو کرمان

١٩- کارگران پیمانکاری گلزاری، کیوانی و صالحی در جاسک

٢٠- شرکت کیسون در پتروشیمی دنا

٢١- پتروشیمی آپادانا شرکت درزیر. به این ترتیب تعداد کارگاههای تعطیل شده به ٧٠ کارگاه رسیده است و کارگران اعتصابی به بیش از ٥٠ هزار نفر بالغ شده اند.

از دوستان کارگر بیکار اول خواهش می کنیم که به سرکار برادران اعتصابی خود نروند و چنانچه دست به چنین کاری بزنند با آنان طبق مقررات کمپین برخورد کرده بایکوت شان می کنیم تا رسوای جهان گردند.

هشدار می دهیم، پیمانکار پارسین ایذه، علی کارگر از شرکت آسفالت طوس هنوز حقوق اسفند ماه گروه برق و ابزاردقیق خود را نداده است و حتا در روز اعتصاب نهار کارگرانش را هم قطع کرده لذا کارگران برای عقد قرارداد جدید بایستی کارفرما اول حقوق عقب افتاده را تسویه کند سپس قرارداد جدید نوشته شود. همچنین از کارگران برق و ابزاردقیق بیکار می خواهیم به سرکار دوستان نروند چون این پیمانکار دغلکار آگهی استخدام داده است.

پیروزی نزدیک است فقط استقامت می خواهد.

کارگر متحد کارگر