نان برای زندگی، نه جان برای نان(٦)

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، با گذشت ٥ روز از اعتصاب کارگران پروژه ای نفت و گاز، امروز ٥ اردیبهشت کمپین ٢٠/١٠ سال ١٤٠٢ با قدرت به پیش می رود و کارگران بیشتری به کمپین می پیوندند. اما خبر خوش اینکه فدراسیون جهانی اینداستریال با حمایت از این کمپین و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران قدرت تازه ای به کمپین داد.

امروز هم کارگران پروژه ای

١- شرکت مپنا شاغل در پروژه‌ی پالایشگاه بیدبلند ۲ بهبهان

٢- کارگران شرکت چگالش شاغل پترو پایساز در پروژه‌ی پالایشگاه تهران

٣- کارگران شرکت پارس نصب کارون شاغل در پروژه‌ی فولاد خوزستان

٤- کارگران پرتونگار شرکت ایمن سازان در کنگان

٥- کارگران صنعت فولاد شادگان

٦- شرکت آریا پیشرو پارس، مجری برق و ابزار دقیق پتروشیمی و نفرات دفتری

٧- شرکت ساختار صنعت پایدار به کارفرمایی پتروشیمی دماوند انرژی

٨- کارگران شرکت پتروپارس قدرت در پتروپالایش کنگان و در پتروشیمی رایان پلیمر

٩- پیمانکاری ممبینی، مبین صنعت فاز ۱۱ کنگان

١٠- نیروهای کنستانتره ساقند و چادرملو و بهاباد يزد

١١- پروژه جهان پارس فاز دو پالایشگاه گاز ایلام

١٢- پروژه مخازن فراسکو با پیمانکاری عباسی، نوروزی، محمدی و مهدوی. در حال حاضر ٨٢ شرکت پروژه ای در اعتصاب بسر برده و تعداد کارگران اعتصابی هم به ٧٠ هزار نفر نزدیک شده است.

با توجه به اینکه تمام پیمانکاران شرکت دریز به کمپین پیوسته اند، به جز قسمت تعمیرات و ماشین آلات به ویژه رانندگان جرثقیل ها باعث شده است کارگران ریگر تحت فشار تسویه در کارگاه قرار بگیرند به طوری که یک نفر هم دیروز استخدام شده است و تعداد ۲۲ نفر ریگر دیگر تهدید به اخراج شده اند. به رانندگان جرثقیل تاکید می کنیم کاری نکنید که فردا نتوانید در چشم همکاران خود نگاه کنید. این عمل شما باعث شکست حرکت افزایش مزد همکاران تان در کارگاه خواهد شد.

اما آنچه اهمیت دارد این است که کارگران اعتصابی تلاش کنند نمایندگانی از همه رشته ها را از میان خود برای مذاکره جهت دستیابی به بهترین نتیجه انتخاب کنند. ما با هم اعتصاب کرده ایم و با هم به سرکار با پیروزی باز خواهیم گشت. کارگران بدانند اگر یک رشته های کاری به تنهایی بخواهد وارد مذاکره شود بی تردید بسیاری از کارگران مانند سال گذشته تنها مانده و کمپین نتیجه دلخواه را نخواهد گرفت. اعتصاب زمانی به نتیجه خواهد رسید که جوشکار و کمکی اش هر دو حقوقشان اضافه شود. کمپین متعلق به همه رشته هاست و باید همه به نتیجه برد برد برسیم.

اتحاد رمز پیروزی است. کارگر متحد کارگر