نان برای زندگی، نه جان برای نان (٨)

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز ٧ اردیبهشت باز هم کارگاههای دیگری تعطیل و کارگران بیشتری به اعتصاب پیوستند.

١- کارگران ایستگاه گاز چغاخور در بروجن

٢- کارگران شرکت صنعت پردازان ثمین در پتروشیمی سلمان فارسی

٣- کارگران پیمانکاری بختیاری در مس سرچشمه ٤- کارگران شرکت تام‌کار در پروژه‌ فولاد خیام نیشابور

٥- پیمانکاری تیمور پایمرد و سعید سعیدنژاد در چابهار

٦- شرکت وبکو مخازن تابناک لامرد

٧-کادر دفتری کیوسی احیای ٢ فولاد استیل بافت. با این حساب تعداد واحدهای اعتصابی به ٩٢ واحد رسیده است و تعداد کارگران شرکت کننده به ٦٠ هزار نفر رسیده است.

کارفرمایان بیکار ننشسته اند و برای مرعوب کردن کارگران دست به حقه های بیشرمانه ای زده اند. آنان با فرستاد پیامک هایی از سوی کاربری به نام «عدل علی» مبنی بر اینکه:« پرونده ای در شعبه 1 دادیاری عسلویه برای شما باز شده و در صورت نیاز به شما ابلاغ خواهد شد» کارگران را می ترسانند و یا اینکه :« با توجه به فراخوان معاندین برای اعتصابات کارگری جهت پیشگیری از تضییع حق جنابعالی جهت ادامه فعالیت در منطقه پارس جنوبی و سایر مناطق نفتی و عدم همراهی با موج سواری دشمنان، حضور شما در محل کار الزامی می باشد»

دوستان کارگر اگر قرار باشد کسی به مراکز امنیتی احضار شود و یا به دادگستری احضار شود حتمن با پیامک «سنا» این اطلاع رسانی خواهد شد نه اینگونه. در ضمن هیچکسی نمی تواند از کار کردن و یا کار نکردن شما شاکی باشد. چون شما نمی خواهید با این قیمت ها کار کنید و به خانه خود رفته اید و هیچ قانونی را هم نقض نکرده اید در حالی که کارفرمایان با عقب انداختن حقوق ها و رد کردن لیست بیمه شما بصورت کارگر ساده، قوانین را نقض کرده اند و مستوجب مجازات. اگر قرار باشد کسی مجازات شود این شرکت های دغلکار هستند نه کارگران.

کمپین را شما با تصمیم شخصی خود به راه انداخته اید و خود شما تصمیم خواهید گرفت با چه شرایطی به سرکار برگردید. فقط مرغ از کیلویی ٢٢ هزار تومان در اردیبهشت ١٤٠١ امروز در تهران به قیمت کیلویی ٨٠ هزار تومان رسیده است. برای سرمایه داران بالا بردن قیمت ها صواب است اما برای دستمزد کارگران نه؟؟؟!!!!

اگر قرار است قیمت ها جهانی شود باید دستمزدها هم جهانی شود.

کارگر متحد کارگر