چرا کارگران ذوب آهن اعتصاب کردند!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، یکی از دلایل اعتصاب کارگران، بریز و بپاش های مدیران نالایق و عدم توجه به وضعیت کاری و معیشتی کارگران بوده و هست. این در حالی است که مدیران نالایق تا توانسته اند سرمایه های مالی و انسانی ذوب آهن را از بین برده اند.

سالهاست مدیران با بوق و کرنا اعلام می کنند بهترین آشپزها و کارشناسان تغذیه ایران را برای پخت غذا به خدمت گرفته اند که در این مسیر مافیای مالی و منابع انسانی شرکت با زد و بند به سودهای نجومی رسیده اند و آب هم از آب تکان نخورده است. بارها کارگران از سرویس دهی غذا به شیفت ها و کیفیت بد غذا، نارضایتی خود را به مدیریت اعلام کرده اند. در آخرین مورد موضوع کیفیت غذای رستوران توحید است.

کارگران می بینند مدیریت با اختلاس و زد و بند، ثروتی را که آنان با سختکوشی بدست می آورند خرج مدیران بی عرضه و در معرض غارت مافیا قرار می گیرد. در حالی که در خصوص وضعیت معیشتی و درمانی کارگران سهل انگاری می شود. مدیری استخدام می شود تا طبقه بندی مشاغل را به سرانجام برساند اما این مدیر با کنار گذاشتن اطلاعات موجود، کار را از ابتدا آغاز کرده است و حتمن چند سالی این موضوع طول خواهد کشید. کارگرانی که در حال بازنشسته شدن هستند دلخوش به اجرای طبقه بندی مشاغل بودند تا دست پر بازنشستگی شان را طی کنند ولی حالا باید بدون وضعیت مالی مناسب با کارشان خداحافظی کنند.

مافیا و مدیران بی لیاقت سد اصلی در مقابل افزایش حقوق ها هستند.