نفتگران می رزمند، مافیا می لرزد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در روزهای شنبه و یکشنبه، ششم و هفتم بهمن کارگران ارکان ثالث در پالایشگاههای 5، 6، 9، 10 و 12 تجمع کردند. اعتراضات هزاران نفری که پالایشگاههای پارس جنوبی را درهم نوردید و حراست را مجبور کرد چهره زشت خود را آشکار کند و تلاش کرد در پالایشگاه سوم با خشونت مانع از اعتراض کارگران گردد و با تهدید آنان را وادار به کار کند، به شکست انجامید. در همین رابطه امروز 7 بهمن کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران در حمایت از برادران خود در پالایشگاههای سوم و دیگر پالایشگاهها، هزاران نفری به میدان آمدند. خواسته ها یکی است:« حذف پیمانکاری ها از عرصه نفت و گاز، بهره مندی از نفت-گاز کارت، و مزایای رفاهی همچون کارگران رسمی نفت»

در همین راستا و به دنبال اعتراضات دوره ای کارگران نفت و گاز، کارگران پتروشیمی هگمتانه برای دومین روز در اعتراض به واریز نشدن 7 ماه دستمزد خود تجمع کردند. 200 کارگر به جان آمده که مقابل شرکت صنایع پتروشیمی هگمتانه شنبه و یکشنبه تجمع کرده بودند از مسوولین کر و کور همدان خواستند به مشکل آنان رسیدگی کند.

در اعتراضات دوره ای کارگران فلات قاره نیز جمعه سکوی لاوان، یکشنبه سکوی سیری، کارگران بهره برداری نفت و گاز آغاجاری نیز یکشنبه تجمع کردند.

در بندر ماهشهر کارگران پتروشیمی رجال 5 ماه حقوق عقب افتاده دارند که با بستن در ورودی سایت 3 تجمع کردند.

اعتصاب، اعتراض، افزایش دستمزد، حذف دلالان مافیایی نیروی انسانی حق همه کارگران شاغل در نفت و گاز و نیروگاهی است و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران حمایت کامل خود را از این خواسته ها اعلام می کند.