مافیا رو در روی فولاد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به قول های داده شده در اعتصاب قبلی به نمایندگان کارگران فولاد که در حضور استاندار، فرماندار، مسوولین بانک ملی و مدیرعامل فولاد اهواز، و نیروهای امنیتی به کارگران داده شده بود در یک بدعهدی آشکار نه تنها حاضر به طبقه بندی مشاغل نیستند بلکه به کارگران پیشنهاد 5 درصد به جای 50 درصد را داده اند.

آنچه مشهود است اتاق بازرگانی و مدیران اعزامی بانک ملی که پیشینه نظامی دارند و همگی در خدمت ارزان سازی نیروی کار به دستور صندوق بین المللی پول و در راستای سیاست های نئولیبرالیسم هستند تمامی این حقه بازی ها وقت کشیها را برای بیرون آمدن لایحه هفتم توسعه از مجلس و ابلاغ آن به دولت و سپس نابودی طبقه کارگر می کنند.

نفت، گاز، فولاد، ذوب آهن، مذاکرات شورای عالی کار همگی تحت تاثیر مصوبه لایحه هفتم می باشد. مافیای لانه کرده در دولت، مجلس، اقتصاد منتظر تصویب آن هستند. بی اعتنایی به تظاهرات بازنشستگان تامین اجتماعی، مخابرات، فرهنگیان، کشوری، لشگری و حتا معلولان در همین راستا صورت می گیرد.

اهواز امروز در زیر پالای فولاد مردان لرزید. این کارگران از استانداری به فرمانداری سپس بانک ملی و بعد به خیابان نادری و در خاتمه در پل سفید فریاد حق خواهی سر دادند. مفسدین می خواهد برای صنعت کشور تصمیم بگیرند که مرگ خانواده های کارگری را با 18 الی 20 درصد افزایش حقوق برای سال آینده رقم بزنند.

کارگران فولاد به درستی اعلام کردند:« این شرکت قبل از هر چیز متعلق به ماست و بلایی که دولت با واگذاری بر سر این صنعت آورده عامل اصلی فساد و سومدیریت هاست. دولت پولشویی هایی که از سودهای کلان گروه ملی و شفق و اکسین صورت می گیرد، مسوول است. بانک ملی عرضه اداره شرکت را ندارد. اعتصاب کردیم تا رسیدن به مطالبات خود ثابت قدم می مانیم و مردم عزیز اهواز را با خود همراه می کنیم»

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران باز هم به رفقای خود در فولاد توصیه می کند کارگران شفق راهیان اکسین را در کنار خود داشته باشند و از مطالبات آنان نیز حمایت کرده تا اتحاد حداکثری صورت گیرد. نگذارید این بخش از کارگران را از مبارزه متحد شما جدا کنند. نماینده کارگر که برای مذاکره می رود باید از مطالبات همه کارگران چه اکسین و چه دیگر کارگران حمایت کند. حتا می توان از پتانسیل بازنشستگان اهوازی نیز برای موفقیت سود برد.

اتحاد تنها چاره برای موفقیت است.