ما دل سرد نمی شویم چون وطنمان را دوست داریم!

شرکت نفت فلات قاره ایران به عنوان بزرگترین شرکت فرا ساحلی جهان که به جای مانده از شرکتهای نفتی امریکایی، فرانسوی و ایتالیایی می باشد علیرغم گذشت قریب به ۴۵ سال از خروج آن شرکتها از ایران، کماکان فرهنگ کاری آن شرکتها را کم و بیش حفظ نموده است. این شرکت روسا و مدیرانی در سطح مناطق عملیاتی داشت که نماد و الگوی کار و تلاش صادقانه و متعصبانه بودند. پس از انتصاب قومیتی آقای علیرضا مهدی زاده که حتا یکی از شاخصه های مورد نیاز بعنوان مدیرعامل را هم در خود نداشت، درخشش و خوشنامی این مدیران و روسای مناطق عملیاتی، زنگ خطری برای ایشان بود که حتا سابقه یک شب خوابیدن در یک سکوی نفتی را هم در پرونده خود نداشت و لذا تصمیم گرفت با خاموش کردن این ستاره های درخشان، از تابش نور بر چهره سیاه و کریه خود جلوگیری کند تا کسی متوجه بی تجربگی و ضعف مفرط فنی و مدیریتی اش نشود و لذا هریک از نامبردگان ذیل که هریک به عنوان نماد شرکت نفت فلات قاره بودند را به بهانه ای مضحک حذف نمود:

۱-عباس رجب خانی مدیر منطقه خارک

۲-امیر نیکبخت مدیر منطقه سیری

۳-بهروز علی آبادی مدیر منطقه لاوان

۴-محمد آتیار مدیر منطقه قشم

۵-عبدالرحیم داودی معاون منطقه سیری

۶-بهمن یزدان پناه رئیس مجتمع سلمان

۷-احمد میرزاییان رئیس مجتمع سروش و نوروز و پایانه شناور صادراتی خلیج فارس

۸-علیرضا جهاندیده رئیس نوسازی و تعمیرات بهرگان

۹-هدایت طیبی رئیس سکوی نوروز

آیا کسی به پیامد این برخوردهای چکشی با بزرگان مناطق عملیاتی فکر کرده است؟ آیا جوانترهای این مناطق از این به بعد انگیزه ای برای کار و تلاش و از خودگذشتگی خواهند داشت.

از وزیر نفت که خود با برخی از این مغضوبین مدیرعامل نفت فلات قاره همکلاس و هم دوره بوده است انتظار می رود قبل از اینکه مدیرعامل خام و بی تجربه فلات قاره تمامی ساختارهای این شرکت را نابود کند، برای مدیریت این شرکت فکری بکند چون همیشه خیلی زود دیر می شود

از بین بردن نمادها و الگوهای کار و تلاش صادقانه در شرکت نفت فلات قاره توسط مدیر عامل جز دل سردی و بی انگیزه شدن کارگران کارآمد نتیجه ای نخواهد داشت.