Archive for تاریخ جنبش کارگری و سندیکایی

کودتا، زحمتکشان، و منافع ملی

کودتای 28 مرداد که توسط پلیدترین دشمنان ایران و پست ترین عوامل داخلی اش صورت گرفت پیامدهای بسیار سنگین برای طبقه کارگر ومردم ایران پدید آورد. منافع ملی ما دستخوش چپاول سرمایه داری کودتاگر و استعمار انگلیس و امپریالیسم نو ظهور آمریکا شد. خواسته های مردم ایران و بخصوص زحمتکشان که همانا آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی بود، پایمال گردید. …بیشتر

تاریخچه سندیکای کارگران نقاش ساختمان تهران و حومه – مازیار گیلانی نژاد

تا اوایل سالهای 1320 رشته نقاشی ساختمان جزو کارهای گچ کاری محسوب می شد و کارگران بنا با آغشته کردن گچ با  لاجورد و دوده و سایر مادر رنگها، مانند قرمز ، آبی ومشکی  سعی در رنگی نمودن گچ کاری ها و رنگ کاری  دیوار اتاقها می نمودند .  از اواخر سالهای 1315 تا 1320 که قشر کارمندان عالی رتبه در حکومت رضاخان افزایش پیدا کرد ، در تهران و شهرستانهای بزرگ خانه سازی به صورت مدرن تر رواج یافت و رنگ آمیزی خانه ها نیز بصورت امروزی کم کم رونق گرفت . در سالهای 1320 به بعد کارگران ساختمانی سندیکای خود را تشکیل دادند ، نقاشان ساختمان نیز در آن سندیکا عضو گشته و فعالیت خود را آغاز نمودند .  …بیشتر

تاریخچه سندیکای کارگران ساختمانی

” نوشته حاضر بخشی از تاریخ مبارزات سندیکاهای کارگری ایران را روایت می کند. بخصوص کوشش هایی که بعد از کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332 ، دوره ای 25 ساله از مبارزات کارگران سندیکایی و سندیکاهای کارگری از 1332 تا 1357 که کمتر به آن پرداخته شده و این دوره از مبارزات جنبش کارگری در هاله ای از ابهام مانده است. این تاریخچه نشان خواهد داد که نقش سندیکاها در دوره دیکتاتوری چیست و کوشندگان کارگری چه نقشی را می توانند ایفا کنند. وهمچنین در دوران رشد جنبش ملی و آزادیخواهی سندیکاهای کارگری چگونه عمل خواهند کرد. …بیشتر

تاریخچه اتحادیه کارگران چیت سازی ری

«این نوشته تقدیم می شود به یاد و خاطره و مبارزات اولین کوشندگان کارگری زن تا به آخر استوار ،  مهری گیلک پور ، مریم خانم و…..» 

مقدمه

یکی از دستاورد های سترُگ جنبش سندیکایی و کارگری ایران ،به میدان آوردن زنان به عنوان نیمی از جامعه بوده است. جنبش کارگری و سندیکایی ازاولین سازمان هایی بوده اند که به زنان حقوق اجتماعی و شهروندی شان را آموزش داده و به آنان حق شرکت در مسایل سیاسی و صنفی را قایل شده اند.«در سال 1331 مهری گیلک پور کارگر کارخانه چیت سازی ری نماینده کارگران زن شد . …بیشتر

23 تیر 1325 نقطه عطف خیزش جنبش کارگری ایران

با تاسیس شورای متحده مرکزی زحمتکشان ایران در بهار سال 1323 جنبش کارگری ایران به سطح بالاتری از اتحاد دست یافت و در این سطح با کارفرمایان بزرگ از جمله شرکت انگلیسی نفت در جنوب، خاندان پهلوی و سرمایه داران صنعتی و خدماتی به مقابله و رو در رویی پرداخت. اوج این کشمکش در 23 تیر و در اعتصاب کارگران شرکت انگلیسی نفت پدیدار شد. از اوایل سال 1325 دولت وقت ایران و استعمار انگلیس گزارشاتی از قدرتمند شدن زحمتکشان دریافت می کردند. در اول ماه مه 1325 فقط در تهران 60 هزار نفر در راهپیمایی روز کارگر شرکت کردند و سخنرانی رضا روستا رهبر شورای متحده مرکزی زحمتکشان ایران از رادیو به مناسبت اول ماه مه  پخش شد. …بیشتر

محمد بی ریا اولین کوشنده کارگری که وزیر شد!

محمد باقر زاده که در عالم ادبیات با نام بی ریا مشهور شد در سال 1293 در منزل غلام نجار در تبریز چشم به جهان گشود.او در جوانی با کارگرانی که از آذربایجان برای ساخت راه آهن سراسری به اقصا نقاط ایران می رفتند همراه گردید و در راه آهن مشغول بکار شد.طبع شعر از همان اوان نوجوانی در او شکل یافت و بعدها در خدمت محرومانان قرار گرفت. کار در راه آهن باعث شد که شعرهایش رنگ و بوی زحمت و تلاش کارگران به خود بگیرد. …بیشتر

برای هشت ساعت كار، كشته‌ها داديم

عمو خلیل پرن از کوشندگان کارگری سندیکای کارگران فلزکارمکانیک در دهه پنجاه و شصت بود. او در دوران سندیکاخواهی نوین در سال 1382 بازهم پای به میدان گذاشت و با کمک سندیکالیست های جوان در سال 1384 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک را بازگشایی نمود. او هنوز سر زنده در جنوبی ترین نقطه کارگری تهران با تندرستی و سرفرازی زندگی می کند. گفتگوی زیر 2 سال بعد از بازگشایی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک صورت گرفته است.

 

…بیشتر

هفتادسال مبارزات سندیکایی کارگران فلزکارمکانیک

با ترویج افکار آزادیخواهانه از دوران امیرکبیر و آمدن صنعت نوین در دوره عباس میرزا و تولد اولین هسته های کارگری درایران ، ضرورت داشتن سازمان های کارگری به تدریج احساس شد. با تشکیل نخستین اتحادیه کارگری ایران به سال 1285،درچاپخانه کوچکی در خیابان ناصریه تهران توسط محمد پروانه، کارگر چاپ و انتشار نخستین روزنامه کارگری در سال 1289 بنام اتفاق کارگران، پراکندن افکار کارگری آغاز گشت.با بازگشت محمد دهگان در سال  1290 و دیگر کوشندگان کارگری از روسیه به ایران، کادرهای لازم برای تشکیل اتحادیه ملی کارگران چاپخانه های سراسر ایران و سپس در پایان سال1297 تشکیل شورای اتحادیه های کارگری تهران به مدیریت محمد دهگان امکان اجرایی شدن پیدا کردند. اتحادیه های کارگری تهران در سال 1301بیش از 8000عضو رسمی داشتند. با فرار رضا خان  در شهریور 1320 و گردهمایی فعالان قدیمی اتحادیه های کارگری ، احیای اتحادیه های کارگری آغاز شد. با فعالیت شبانه روزی این کارگران در11 اردیبهشت ماه سال 1323،با متحد گشتن چهار اتحادیه قدرتمند آن زمان ” اتحادیه مرکزی کارگران”، اتحادیه کارگران و برزگران”، ” اتحادیه کارگران راه آهن” و اتحادیه زحمتکشان ایران و چند اتحادیه کارگری دیگر ” شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران” را بوجودآوردند. …بیشتر

نگاهی به تاریخ مبارزات شورای متحده مرکزی به روایت پرفسور يرواند آبراهاميان

پرفسور یرواند آبراهامیان ،ایرانی و مقیم آمریکاست. تز دکترای خود را در زمینه بررسی تاریخ ایران بین دو انقلاب مشروطه و انقلاب 22 بهمن در کتاب ایران بین دو انقلاب نگاشته است. استفاده او از مدارک غربی بخصوص مدارک وزارت امورخارجه آمریکا و انگلیس، تحقیق او را منحصر به فرد نموده است. رفیق ارزشمند ما آقای عزت دولت آبادی عضو سابق سندیکای کارگران فلزکارمکانیک زحمت کشیده اند و بخشی از این کتاب را که به مبارزات جنبش کارگری پرداخته است را برای ما فرستاده بودند. ما ضمن ارج گذاری به این اقدام او در 150 سالگی تشکیل جمعیت رفاقت بین المللی کارگران درلندن توسط کارل مارکس و فریدریش انگلس(انترناسیونال اول) با شعار ، کارگران جهان متحد شوید، آن را منتشر می کنیم تا به آگاهی هرچه بیشتر از تاریخ جنبش کارگری کمک کرده باشیم. این مقدمه را با سخنی از آموزگار بزرگ طبقه کارگر کارل مارکس به پایان می بریم.او به فعالان کارگری اندرز داده است که : « با رشد سرمایه داری زندگی طبقه کارگر بهتر نمی شود.نباید بدین امید نشست. طبقه کارگر تنها در مبارزه است که میتواند حقوق خود را بدست آورد.طبقه کارگرباید خود رموز سیاست بین المللی را بیاموزد.بکوشد تا قوانین ساده اخلاق و عدالت،که اشخاص شرافتمند باید درمناسبات میان خود مراعات کنند، قوانین عالیه مناسبات میان خلق ها گردند».
 کارل مارکس با این جمله ماهیت پاک و انسانی سیاست خارجی طبقه کارگر راکه فارغ ازهرگونه شوونیسم(ملی گرایی افراطی)ناسیونالیسم (ملی گرایی)و غارتگری و پایمال کردن حقوق خلقها بوده و از احترام به حقوق همه خلقها سرچشمه می گیرد،بیان می کند.
تحریریه سایت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک sfelezkar.com

…بیشتر

اتحادیه های کارگری و ملی شدن صنعت نفت

در سال 1901 میلادی یعنی سال 1279 خورشیدی ، دوران زبونی کامل دولت قاجار و آغاز تدارک انقلاب مشروطه ایران ، امتیاز کشف و استخراج و بهره برداری و فروش مواد نفتی « در تمام وسعت ممالک ایران » برای مدت شصت سال به ویلیام دارسی انگلیسی واگذار شد . براساس این امتیاز یک انحصار جهانی سرمایه داری پدید آمد که هم اکنون نیز از ارکان اصلی کارتل بین المللی نفت و یکی از قدرت های جهانی سرمایه داری است . این امتیازنامه در مجلس های پس از انقلاب مشروطه تصویب نشد و لذا به عنوان این که قبل از انقلاب مشروطه و از طرف شاه خودکامه واگذار شده ، همواره می توانست زیر علامت سوال قرار گیرد . در سال 1312 رضاه شاه این « نقص» را برطرف کرد . امتیاز نامه دارسی را با برخی تغییرات ، که بسیاری از آنها به زیان ایران و به مراتب بدتر از امتیاز نامه اولیه بود ، به تصویب مجلس فرمایشی رسانید و برای فریب مردم ایران چراغانی به راه انداخت که گویا امتیازنامه استعماری دارسی را لغو کرده و داد مردم ایران راازشرکت نفت انگلیس ستانده است. درآن زمان تنها واکنش که ازطرف مردم ایران نسبت به حضور عمال انگلیسی در منابع نفتی ایران انجام گرفت ،از طرف اتحادیه کارگران نفت بود . …بیشتر