Archive for آگوست 2020

#نه_به_گرسنگی – ١٥ مین روز اعتراض

پیمانکاران اتحاد شکن را نخواهیم بخشید!
به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در حالی ١٥ مین روز اعتراض سراسری به دستمزدهای خانه خراب کن را پشت سر می گذاریم که پیمانکاران عصبانی از این اعتراض برای درهم شکستن اتحاد کارگران اقدام به کارگیری دوستان و آشنایان و فامیل خود زده اند تا اتحاد کارگران را بشکنند. این اقدام حتا نتوانسته 15 درصد از کارگران مورد نیازشان را فراهم کند و این پیمانکاران بابت عقب افتادن کارشان حتمن جریمه های سنگینی خواهند پرداخت و به همین خاطر با عصبانیت دست به هر کاری می زنند. پیمانکاران تفرقه افکن را نخواهیم بخشید!

از امروز به بعد پیمانکاران وشرکت هایی که به کمپین پشت کردند روز خوش نخواهند داشت و از سوی جامعه کارگری تحریم نیرو خواهند شد چون آنها گرسنگی خانوادهای ما را می خواهند و به کارگر به عنوان برده نگاه می‌کنند و تا چند روز آینده اسامی
پیمانکاران شیاد را منتشر خواهیم کرد. …بیشتر

#نه_به_گرسنگى – ١٤ مین روز اعتراض سراسری

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ١٤ مین روز اعتراض سراسری ٢٤ مرداد ١٣٩٩ به دستمزدهای حقیرانه همچنان ادامه داشته و ترفندهای کارفرمایان برای به کارگیری کارگران و راه اندازی پروژه ها تاکنون با شکست روبرو شده است.

خبر خوش اینکه تجمع و تحصن کارگران فولاد جهان آرا واقع در شهرک صنعتی خرمشهر و تلاش برای افزایش حقوق موجب دلگرمی ما کارگران است.

در یک اقدام شیادانه که توسط یکی از شرکت های شاغل در لامرد انجام شد با کارگران جوشکار صحبت تلفنی شده و به آنها پیشنهاد داده شد که حقوق اعلامی کمپین را که 12 میلیون است به آنها پرداخت خواهند کرد. اما متاسفانه با مراجعه کارگران شرکت زیر قول خود زده و فکر می کرد میتواند با این حقه کارگران را برای کار نگه دارد. با هوشیاری کارگران، مهندسی که با آنها گفتگو کرده بود را زیر فشار گذاشته و برای آن روز برای هر نفر 500 هزار تومان جریمه از کارفرما گرفتند تا دیگر از این روش های بیشرمانه استفاده نکند و به خانه های خود بازگشتند. …بیشتر

عملکرد نئولیبرالیسم در کشاورزی

اقتصاد نئولیبرالیسم و بینش و تئوری فریدمن و تاچریسم و مکتب اقتصادی شیکاگو در گام اول خود حمله خود را بر علیه زیرساخت ها و مراکز تولید جوامع توسعه نیافته آغاز می نماید و برای اجرایی نمودن پروژه های خود، به همراهی و همگامی مسئولین
و حاکمان نیازمند می باشند که متاسفانه در کشور ما به صورت گسترده پیگیری می شود و تمامی سکوهای تولید ما تحت لوای خصوصی سازی تعطیل و یا بی بازده شدند و کشاورزی نیز از این حمله به دور نماند و تمامی سیاستهای جاری کشور در جهت نابودی کشاورزی و مزارع و مراتع می باشد.

یکی از ترفندها جهت پایین آوردن کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی قطع امکانات و نیازهای اساسی مانند سم و کود و خدمات در پروسه تولیدات کشاورزی می باشد. …بیشتر

#نه_به_گرسنگی – ١٣ مین روز اعتراض سراسری

من اگر بنشینم تو اگر بنشینی،
چه کسی برخیزد؟
چه کسی می خواهد من و تو ما نشویم؟
خانه اش ویران باد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ١٣ مین روز اعتراض سراسری ٢٣ مرداد ١٣٩٩ به دستمزدهای حقیرانه همچنان ادامه داشته و کارگران از کنار فرزندان و خانواده عزیز خود تکان نخواهند خورد تا پیروزی. …بیشتر

حال روز کارگران فرش دستباف خوب نیست!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، طی دهسال گذشته هر روز وضعیت صنعت فرش دستباف نامناسب تر از روز قبل می گردد. این فقط سیاست های تحریمی دولت های ستمگر نیست که به این صنعت ضربه زده است بلکه سیاست های مخرب اقتصادی، قاچاق و رقیبی قدرتمند که از دهه شصت با بردن استادکاران فرشباف تبریزی به کشور چین به رقیبی برای صنعت فرش دستباف ایران در جهان تبدیل شده است و حتا تا بدانجا پیش رفته اند که شهری به نام کاشان و مخصوص تولید فرش ساخته اند. هر چند که ذوق و ابتکار در میان کارگران فرشباف هنوز در مواردی می تواند این قدرت را به تعجب وا دارد اما به هر حال روزگار صنعت فرش دستباف ایرانی خوب نیست

١- با کمتر شدن هر ساله صادرات فرش به خارج (اروپا و آمریکا) صنعت فرش دستباف با عدم تقاضا روبرو گشت. سیاست های سیاسی که منجر به تحریم های گسترده گشته است صادرات فرش دستباف به خارج از کشور را دستخوش رکود و صنعت فرش را به ورشکستگی کشانده است. …بیشتر

#نه_به_گرسنگی – گزارش 12 مین روز اعتراض

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ١٢ مین روز اعتراض سراسری ٢٢ مرداد ١٣٩٩ به دستمزدهای حقیرانه همچنان ادامه داشته و کارگران مصمم به اجرای تصمیم کمپین برای افزایش دستمزدها هستند. از روز گذشته تماس ها برای مجاب کردن کارگران به کار از سوی کارفرمایان با افزایش اندک به دستمزدها شروع شده است. به فیتر ها حتا حقوق ٩ تا ١٠ میلیونی را هم پیشنهاد داده اند، اما پاسخ کارگران یک کلمه است: «لیست حقوق کمپین را اجرا کنید»

کارگران معترض در بید بلند همچنان وفادار به اعتراض خود بوده با تمام رایزنی ها به سرکار برنگشته اند. در نیروگاه بیدخون هم با تمام فشارها همچنان کارگران وفادار به اعتراض خود مانده اند.

برادران کارگر، هشیار باشید و به شایعات توجه نکنید عوامل کارفرمایان برای تفرقه اندازی و دلسرد کردن شما متوسل به هر ترفندی می شوند آنان را از خود برانید. …بیشتر

آزادی حق ماست!

آزادی حق همه انسان هاییست که در روی کره زمین زندگی می کنند. حق اعتصاب برای دستمزدهای بهتر در پروژه های نفتی، حق آزادی بیان برای افشای مافیای لانه کرده در هفت تپه، حق آزادی فعالیت سندیکایی، حق آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز و حق آزادی مطبوعات کارگری.

٢٣مرداد منوچهر سراج عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ، برای تحمل ٦ ماه حبس باید خود را به زندان معرفی کند. منوچهر سراج برای دومین بار است که برای فعالیت های سندیکایی محاکمه و باید زندانی شود.

از سوی دیگر محمدرضا دبیریان در دادگاه به دلیل اعتراض به خصوصی سازی و مافیای لانه کرده در هفت تپه در دادگاه شهرستان شوش به ٢٢٢ ضربه شلاق محکوم گردیده است. این در حالی است که اسماعیل عبدی و جعفر عظیم زاده دو تن از فعالین صنفی کارگری و آموزگاران به دلیل بی دقتی زندانبان مبتلا به بیماری کرونا گشته اند.
…بیشتر

#نه_به_گرسنگی – یازدهمین روز اعتراض

یازدهمین روز اعتراض سراسری به حقوق های ناچیز امروز ٢١ مرداد ١٣٩٩ همچنان با قدرت ادامه دارد. این اعتراض که هر روز گسترده تر می شود و کارگران بیشتری را به خود جذب می کند و پروژه ها را خالی از کارگر کرده اکنون به مرز ١٠هزار کارگر رسیده است. کارگران پتروشیمی رازی ماهشهر که از اولین معترضین بودند هممچنان مصمم در اعتراض خود با دیگر برادرانشان متحد گشته اند. ترفندها و فریبکاری ها و شایعات کارفرمایان دیگر رنگی نداشته و کارگری برای کار به پروژه ها مراجعه نکرده است.

دیروز در اقدامی هماهنگ لیست خواسته های کارگران معترض برای بعضی از نمایندگان مجلس و نهادهای مسوول فرستاده شد تا هرچه زودتر به موضوع خواسته های کارگران از سوی مسوولین ذیربط پرداخته شود. امید تا هرچه زودتر پاسخی دریافت کنیم و نمایندگان خود را برای مذاکره با مقامات موثر راهی کنیم. …بیشتر

#نه_به_گرسنگی – دهمین روز اعتراض سراسری

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، دهمین روز اعتراض سراسری کارگران نفت ٢٠ مرداد ١٣٩٩ همچنان با قدرت ادامه دارد. فشارها و تهدیدهای مختلف نتوانسته عزم کارگران را برای زندگی بهتر سست کند. ترک کارگاهها در پروژه های مختلف همچنان ادامه دارد.

کارگران شرکت آبادراهان پالایشگاه آبادان مستقر در فاز دو با همه جان سختی بالاخره به اعتصاب پیوستند و شرکت را تعطیل کردند. دشت عباس ان جی ال شرکت فراپتروساز پیمانکاری مسلم شیرانی هم به اعتصاب پیوست. پیمانکاری پارس فنون درطرح توسعه فاز ٢ و ٣ از شنبه راهی خانه هایشان شده اند. کارگران شرکت سینا صنعت(احمدپور) با تمام وعده های داده شده از سوی اقای احمدپور حاضر نشدند پشت برادران خود را خالی کرده، سرکار بروند.

از نظر ما پیمانکاران برای نشان دادن حسن نیت شان اول حقوق های عقب افتاده کارگران را بپردازند بعد ببینیم چه می گویند و چقدر در حرف هایی که می زنند صداقت دارند و ایا حاضرند با دستمزدهای اعلامی از سوی ما موافقت کنند یانه؟
…بیشتر

#نه_به_گرسنگی – نهمین روز اعتراض

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، نهمین روز اعتراض سراسری ١٩ مرداد ١٣٩٩ در حالی گذشت که اراده مصصم کارگران برای عدم بازگشت به سرکار با حقوق قبلی همچنان پابرجاست و کارگران در خانه های خود مانده اند. همچنین برخی کارگرانی که تاکنون در پروژه ها مانده اند نیز ساک های خود را بسته به خانه می روند. در فاز ۲و۳ دی ام سی پیمانکاری کیانپور با کارفرمایی شهید رجایی روز جمعه رسمن تعطیل شد و یک نیرو هم نمانده است. کارگران پتروشیمی گاز اهواز هم از چند روز پیش به اعتراض پیوسته به خانه رفته اند.

از روز جمعه برای شکستن اعتراض به حق کارگران پیامک های کارفرمایان فعال شده است. از لامرد هم با کارگران تماس گرفته وعده اضافه حقوق یک میلیونی و یک میلیون هم پشت کارتی داده شده است. همچنین امروز هم سیاست چماق و هویج را کارفرمایان کلید زده برای کارگران هم وعده اضافه حقوق می دهند و هم اینکه اگر به سرکار نیایید بلک لیست خواهید شد. …بیشتر