گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگران ذوب آهن

1-کارکنان مهندسی تولید و توزیع برق از سقف اضافه کاری برای برخی از کارگران شکایت دارند

2- متاسفانه نحوه سرویس دهی خدمات مدیریت IT  در خصوص پاسخگویی به درخواست ها و مکاتبات مطلوب نیست

3- پرداخت وام ازدواج  10 میلیون تومانی به کارگرانی که سال گذشته ازدواج نموده اند، پرداخت نشده است. متاسفانه وام ضروری هم در سال جاری حداقل به کارگران پرداخت نمی شود تا از مشکلات آنها کم کند.

4- کارت های پارسیان غیر فعال شده چرا؟  

5- بوی بد آبرسانی کک سازی توازان موجب ناراحتی کارگران شده و احتمال بیماری های ریوی را در بر دارد

6- با توجه به پایین آمدن سطح آب رودخانه و احتمال آلودگی ، بررسی و کنترل آلودگی آب آشامیدنی کارخانه باید مورد توجه سریع قرار بگیرد

 

Share on Google+Share on Facebook