گزارش خبرنگار پیام سندیکا از خواسته های کارگران ذوب آهن

1-چر لباس کار مرحله دوم را به تعمیرکاران در بخش مدیریت تولید و توزیع برق نمی دهند؟

2- رزرو ویلاهای چادگان برای بازنشستگان و کارگران امسال بسیار دشوار و مشکل آفرین بود و خواستار رفع این مشکل برای استفاده راحتر از این ویلاها هستیم

3- استخر های ابوذر، انقلاب، مروارید اصفهان و تختی زرین شهر بسیار شلوغ بود و کارگران امیدوارند این مشکل برای سال آینده رفع گردد.

4- مشکل همیشگی کارگران ذوب آهن در مورد پرداخت نشدن به موقع هزینه های پزشکی توسط بیمه تکمیل درمان بوده و خواهان رسیدگی فوری و حل این موضوع هستیم.

5- هزینه های درمان فیض اله یزدانی ساکن روستای کچوییه و ارسال هزینه های حق پرستاری را پرداخت کنید

6- پیگیری کارت ابتلا به بیماری های صعب العلاج همکار گرامی عبدالرضا جعفری که ناشی از کار بوده تهیه و به ایشان داده شود.

Share on Google+Share on Facebook