گزارش خبرنگار پیام سندیکا از فولاد مبارکه

در حالی که کارخانه های صنعتی ما همچون لوله سازی ، واگن سازی و کارخانه های خودرو سازی به محصولات تولیدی و خام کارخانه فولاد مبارکه احتیاج دارند، مدیریت این کارخانه آقای سبحانی دستور داده اند 70 درصد محصولات تولیدی این کارخانه به خارج صادرشد و فقط 30 درصد در بازار داخلی فروخته شود. این درحالی است که کارخانه لوله سازی ایران برای کمبود مواد خام فولادی خود مجبورند 69 درصد احتیاج خود را از خارج از کشور با قیمت بالاتر داخلی از خارج وارد کنند.

این دوگانگی در سیاست های اقتصادی را چه کسی باید مدیریت کند؟ وزیر صنعت آیا متولی حل این دوگانگی نیست؟ محصولات ما به هزينه کشور با قیمت ارزان صادر و در عوض همان محصولات با قیمت گران تر وارد کشور شود.

این حماقت اقتصادی را مافیای مالی چنان سازمان داده است که ارزهای حاصل از فروش نفت در کشور نماند. حال ما برای ورود ارزهای برجام تلاش کنیم تا مافیا بازهم این ارزها را به خارج بفرستند.

Share on Google+Share on Facebook