ازهفت تپه چه خبر!!!

قائم مقام نیشکرهفت تپه: کارگرانی که نمی توانند شرایط موجود راتحمل کنند استعفائ بدهند و ازشرکت بروند.

 ساعت ۱۱صبح پس از۳ ماه پرداخت نشدن حقوق خرداد، تیر ومرداد کارفرما نیشکردر یک اقدام بی سابقه در تاریخ نیشکرهفت تپه فقط اقدام به پرداخت حقوق ثابت کارگران کرد که این موضوع باعث شد کارگران بخشهای مختلف شرکت غیر از کشاورزی که بیرون کارگاه و در مزارع مشغول بکارهستند بصورت خود جوش و هم صدا ابتدا از جلوی کارخانه و سپس درب مدیریت شرکت اقدام به تجمع کنند. قائم مقام مدیریت شرکت در جمع کارگران متحصن شرکت در اظهارنظری قلدورمابانه وغیرقانونی و گستاخانه به کارگران اعلام کرد هرکس شرایط موجود را نمی تواند تحمل کند استعفا داده و از شرکت برود که با اعتراض شدید کارگران مواجه شد.

متاسفانه سکوت معنی دار نماینده شهر، فرماندار و استاندارخوزستان باعث شده است که این فرد ناکارآمد بجای اعلام شرمندگی و ناتوانی و واگذاری شرکت به دولت طوری سخن بگوید که گویی کارگران رعیت و برده ایشان بوده و دوران فراعنه مصراست. البته زمانی که این کارفرما با افراد مسئول ناکارآمد شهرستان و استانی طرف باشد، باید همانند کارفرمای چسب هل تبریز اینگونه همه را به مسخره بگیرد.

جناب دادستان و مقامات قضایی و مسئولین امنیتی شهرستان و استانی بدانید از ظلمی که بر کارگران این شرکت وارد میشود شما هم با انجام ندادن واکنش ریشه ای و مناسب با کارفرما شریک بوده و بدانیدکه کارگران نیشکر را از خود ناامید کردید و با این وضعیت شما را به خدا واگذار می کنند و لذابرخورد قانونی که با این کارفرمای ناکارآمد نمی کنید لااقل برای کارگران بیش از این پرونده سازی نکرده و ما را عامل بیگانه ندانید.

شعارما به مسئولین و دولت این است که باکارفرمای ناتوان و واگذاریهای رانتی، خصولتی، خودمانی سازی که نوعی خودسوزی سازی است، اقتصاد مقاومتی به هیچ عنوان محقق که نمی شود، بلکه شرایط موجودهم دارد ازبین میرود. کارفرمای شرکت بدنبال اعتصابات اخیر و فشار کارگران به آنها و مسئولین مربوطه ، برای خارج شدن ازاین فشار اقدام به پرداخت حقوق بدین شکل نموده است. کارگران باتوجه به درپیش بودن بازگشایی مدارس وهزینه سرسام آور خرید البسه و کیف و کفش و مبلغ ثبت نام فرزندان خود درمانده و در شرایط اسفناک قراردارند و این موضوع باعث شده کارفرما دست به این کار غیرقانونی و غیرانسانی بزند.

 

جمع کثیری ازکارگران نیشکرهفت تپه

Share on Google+Share on Facebook