گفتگوهای کارگران پروژه ای با خبرنگار پیام سندیکا

الف) پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس ۶ماه پول ندادنه الانم بیشترنیروها نرفتنه سرکار. خودمونم ۱۰روزه کارنکردیم هیچ کس نمیاد یادی کنه، ببینه زنده هستیم

ب) شهیدرجایی، تهران جنوب، آبادراهان هم اعتصابه

ج) اون حراست بی ناموس که فقط بلد بلک لیست کنه حالا کجاست؟؟ اون فلات قاره بی همه چیز چرا رسیدگی نمیکنه؟؟ متاسفانه یک مشت آدم بی همه کس  شدن سر دمدارمملکتو و شرکت. پایان کاره داده بودنه ولی گفتن برین خونه هاتون هرموقع فلات پول داد بهتون میدیم. ما هم نرفتیم. ده روز خوابگاه هستیم.

د) اگه کسی گفت جوشکار ۶۰۱۰میخایم برا کرمانشاه شرکت تهران جنوب تحت هیچ شرایطی نیاین. خواهش میکنم اگه کسی میخاد بیاد و این پیام رو دریافت نکرده بهش اطلاع بدید. لااقل مثل من و دیگرهمکارانم که الان۴۰روزه اینجااسیریم و بلاتکلیف هستیم. چند تا جوشکار اومدن تست دادن و رفتن بعدش بهشون زنگ زدن که عکسبت شدین، بلند بشین بیاین. بعد از کلی جابجایی و این ایستگاه و اون ایستگاه فرستادن. بعدش گفتن نمی خایمتون برید. و کلی داستان دیگه. وظیفه داشتم بگم . فردا هم میخایم بریم برا تسویه حساب و اگه شده بزور پولمون رو بگیریم.

الف) ما هنوز داخل پالایشگاه بندر برچ ۱۲نگرفتیم

ر) ما برا پیمانکاری داودی فرد، مم پاور فلات کار کردیم هنوز ۱۱رو نداده. فلات میگه داوودی .داوودی میگه فلات پاس گاری همش نمیدانیم باید چیکار کنیم 

خبرنگار پیام سندیکا) دوستان خدا وکیل، شما که میگین هنوز فلان شرکت هنوز حقوق ۴، ۵ ماه پیش رو هنوز نداده خب براش کار نکنید. تحریمش کنید. بخدا هیچکس با ۱۰ روز کار نکردن گرسنه نمی مونه.

Share on Google+Share on Facebook