پیام سندیکا، شماره 61 مهر ماه سال ٩٦ منتشر شد!

نشریه پیام سندیکا پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره 61  سال هفتم،  مهرماه 1396 بصورت الکترونیکی و چاپی در ایران منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری  ص1

هفتمین سال انتشارنشریه پیام سندیکا، شادباش! ص13

بدرود دهقان مبارز، بدرود! ص14

گزارش از تجمع مقابل وزارت کار  ص 15

گزارشات کارگری ازواحدهای تولیدی سراسر کشور ص17

دستمزد عقب افتاده،…. ص47

دانستنیهای سندیکایی ص48

مبارزه کارگران آلمان برای حفظ حقوق سندیکایی ص50

چگونگی تشکیل حزب کارگر درانگلیس ص53

طنزهای تلخ وشیرین کازیم عاشقی ص55

کرم سیمان ص58

شعرهای کارگری ص59

پيدايش وتکامل حيات ص62

آموزش اقتصاد سیاسی ص63

رنجهای زنان ص64

برای اطلاع از دیدگاههای ما می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرس sfelezkar.com  مراجعه کنید.

 برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید!
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

 

 

Share on Google+Share on Facebook