گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ذوب آهن و مشکلات کارگران

١- با وجودی که بارها در مورد وام و سیستم معیوب کسر اشتباهی از حقوق کارگران گفته شده متاسفانه باز هم دیرکرد وام های کارگران توسط بانک ها در شرکت با توجه به کسر از پرفراژ حقوقی کارگران همچنان ادامه دارد. مدیریت مالی چه زمانی می خواهد این مشکل را رفع کند؟

٢- چگونگی محاسبه هزینه های پزشکی و دندان پزشکی از بیمه ایران کارگران از مشکلات همیشگی کارگران است. متاسفانه در درمانگاهها و بیمارستانها اجحافاتی نسبت به کسر تعرفه از بیماران مشاهده شد و قبلن هم به مدیریت بیمه گفته شده بود که متاسفانه هنوز هم ادامه دارد. مدیریت بیمه چرا رسیدگی نمی کند؟

٣- تعدادی از کلینک های داندن پزشکی با بیمه ایران قطع همکاری کرده اند که باید رسیدگی شود.

٤- سیستم تاسیساتی متالوژی از کار افتاده و مدیریت انرژی با سهل انگاری برخورد می کند. این درحالی است که سیستم ها می باید زمان بندی تعمیرو نگهداری داشته باشند و قبل از کارافتادن سیستم تعویض و تعمیر شوند

Share on Google+Share on Facebook