گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگران مدیریت آبرسانی حوزه فولاد

١- تخصیص سختی کار مطابق با شرایط محیط کار برای کارگران این قسمت

٢- اعمال مدارک تحصیلی برای بالا رفتن دستمزدهای کارگران قسمت

٣- تامین قطعات درخواستی برای عدم توقف کار و پدید نیامدن رکود در تولید

٤- رده شغلی ما کارگران در این قسمت نسبت به کار انجام شده پایین است

٥- ایجاد محیطی آرام و بدون تنش و تشنج برای کارگران از سوی مسوولین

٦- انجام تشویق های مالی برای بالا بردن روحیه کارگران

٧- برنامه ریزی تعمیرات زمان بندی شده در قسمت تعمیر و نگهداری برای از کار نیافتادن وسایل مورد نیاز قسمت،  مانند خرابی آسانسور 

Share on Google+Share on Facebook