گزارش خبرنگار پیام سندیکا از کارخانه ماسه و ریخته گری فیروزکوه

این کارخانه در ٢٥ کیلومتری شرق فیروزکوه بنا شده و ١٣٥ کارگر و تکنسین و ٢٥ كارمند اداری در دفتر مرکزی دارد.

متاسفانه ٣ درصد سود سهام متعلق به کارگران دردو سال اخیر پرداخت نشده است. بزرگترین مشکل کارگران گرد وغبار جاری در کارخانه است كه منجر به بيمارى و مرگ زود هنگام کارگران ميشود و شده است.

اداره کار فیروکوه از فرستادن بازرس برأى تحقيق در مورد ايمن بودن محيط كار در کارخانه و بهداشتی کردن شرايط كار و تولید تاکنون قصور ورزيده است.

Share on Google+Share on Facebook