گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ذوب آهن اصفهان

١-از مسوولین می خواهیم شرایط پرداخت وام مسکن و ازدواج برای کارگران جوان باید آسانتر و سریع تر باشد
٢- کمک هزینه تسهیلات به کارگرانی که فرزندان چند قلو دارند به مدت ٢ سال پرداخت می شود آیا بعد از دوسال مشکلات این بچه ها کمتر می شود که این تسهیلات را قطع می کنید، اقایان مدیریت ذوب آهن؟؟؟
٣- لیست مراکز طرف قرارداد بیمه ایران چرا به صورت مکتوب به کارگران اعلام نمی شود که ما سرگردان نشویم

٤- مشکلات کارگران شبکه لوله کشی و مدیریت آبرسانی

الف) پذیرش مدرک تحصیلی کارکنان این بخش به جهت موثر بودن در حقوق و مزایا و رتبه شغلی

ب) لحاظ شدن سوابق کارکنان قراردادمعین

ج) تخصیص پاداش و دادن امکانات رفاهی به کارگران این بخش

 

Share on Google+Share on Facebook