در نیشکر هفت تپه چه می گذرد؟

با آزادی بازداشتی های چند روزه اخیر هفت تپه تنها آقای حبیب چنانی در بازداشت مانده است.

با توجه به اینکه کارگران آبیار از عدم وجود آب بسیار نگران هستند مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: با توجه به شرایط فعلی خوزستان از نظر ذخایر آبی معتقدیم امسال نباید کشت نیشکر انجام شودتنها راهی که بتوانیم مساله آب نخیلات و تالاب های شادگان و خرمشهر را حل کنیم این است که کشت نیشکر متوقف شود.با توجه به اینکه آب رودخانه کارون یک سوم شده سطح زیر کشت نیشکر هم باید یک سوم شود تا بتوانیم آب با کیفیت به نخیلات بدهیم.

کارشناسان کارگری نیشکر هفت تپه اظهار داشتند که: خیلی خوبست مسولانی که دهانشان را باز می کنند و صحبت های این چنینی می گویند به این سوال هم جواب بدهند که دراین صورت تکلیف نان بیش از پنجاه هزار نفر کارگر صنعت نیشکر قند چه میشود؟ قطعن گفتن چنین صحبت های جسورانه و با قاطعیت ، بازی با اعصاب کارگران و موجب تشویش اذهان می گردد. لطفا قبل از هر حرفی، تبعات احتمالی آنرا هم در نظر بگیرید.

از سوی دیگر کارشناسان کارگری هفت تپه اعلام کردند که: وقت ان رسیده که هفت تپه نیز برای حفظ و و تداوم حیات، خود را برای این جدال سخت و جان فرسای مبارزه با طبیعت آماده سازد و خود را با طبیعت خشن در پیش رو تطبیق دهد. چند راه کار که میتواند هفت تپه و نان ٦٠٠٠ نفر را از ورطه نابودی نجات دهد :

1کاهش سطح داشت در سال ٩٧ به زیر ٦٠٠٠ هکتار جهت رسیدن اب به تمام مزارع و حذف مزارع با راندمان پایین

٢–  تامین به موقع و به اندازه نهاده های کشاورزی از قبیل کود، سم و لوازم آبیاری و کنترل به موقع علفهای هرز در راستای افزایش تولید نیشکر در واحد سطح

 ٣ تجمیع کشت های غیر نیشکری و انتقال آنها به مزارع پایین دست و کم آب در انتهای شبکه آبیاری

٤ بهره گیری از سیستم ابیاری تحت فشار قطره ای و بارانی جهت کاهش مصرف اب

٥– بهبود وضعیت کانال ها و جلوگیری از هدر رفت اب

٦– تطبیق و توسعه کشت های پاییزه مانند چغندر و کلزا که در فصول بارانی سال به عمل میایند.

همچنین مدیریت هفت تپه اعلام کرد: به اطلاع کلیه کارکنان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه می رساند که دفترچه های بیمه تامین اجتماعی از شنبه ١٨ فروردین تمدید می شود.

متاسفانه مدیریت هنوز از پاسخ به این سوال که حقوق های عقب افتاده را کی پرداخت می کند طفره می رود.

( بر گرفته از کانال تلگرامی رضا رخشان)

Share on Google+Share on Facebook