گزارشی از شرکت عمران آذرستان

شرکت عمران آذرستان همچنان که از نامش پیداست در زمینه ساخت و ساز فعالیت می کند و در حال حاضر حدود ده پروژه در دست اجرا دارد که از این ده پروژه یک پروژه کاملن فعال می باشد و بقیه یا کاملن تعطیل هستند و یا نیمه تعطیل. از جمله:

١-پروژه مسکونی تجاری بانک سپه در چیتگر که فعال است و مراحل پایانی کار را انجام می دهد.  

٢- پروژه حکم آباد قزوین که کارفرمای آن شهرداری می باشد ولی به علت انجام ندادن تعهدات مالی از طرف کارفرما پروژه موقتن تعطیل می باشد. در این پروژه حدود صد نفرنیروی شرکت و پیمانکاران جزء بیکارشده اند.

 ٣- پروژه دانشگاه آزادتهران به کارفرمایی وزارت علوم و تحقیقات که با حدود دویست نیروی شرکت و پیمانکاران جز تعطیل است.         

٤- پروژه رمشک در کرمان به کارفرمایی شرکت اسکان ایران با مشارکت بنیادعلوی تعطیل است.

٥- پروژه زعفرانیه به کارفرما بنیاد مستضعفان با حدود١٥٠  نفرنیروی شرکتی و پیمانکار جز تعطیل است.          

٦-پروژه پارسیان به کارفرمایی بانک پارسیان که تعطیل است. 

٧- یک پروژه در ورامین و چند پروژه در جنوب که در حال حاضر فعالیتی در آنها وجود ندارد. یادآوری می شود بیشتر پروژه ها تا پایان سال ٩٦ فعال بوده اند.  

اما چند نکته قابل توجه درمورد شرکت عمران آذرستان :

١-این شرکت تقریبن مقرارات اداره کار و تأمین اجتماعی را رعایت می کند. 

٢- به اندازه کافی نیروی نظارت بر مسايل ايمني و سلامت محيط كار  hseدارد و در رعایت نکات ایمنی جدی هستند.

٣- دو ماه حقوق نیروها نزد شرکت می ماند ولی سر دو ماه پرداخت می شود. در صورت نیاز مساعده به کارگران پرداخت می نماید.      

٤- بر روی اخراج کارگران مانورنمی دهد و سعی می کند نیروهای خود را حفظ نماید. تا جایی که نیروهای چه کارگر و چه پرسنل اداری و مهندس در پروژه چیتگرجمع نموده که بعضن نیازی به آنها در این پروژه نیست. مدریت این پروژه (چیتگر) نسبت به مشکلات کارگران و پرسنل احساس مسئولیت می نماید.       

٥- کارگران زیادی در این پروژه کار می کنند که در جنوب برای این شرکت کار کرده اند. ولی پس از اتمام کار اخراج نشده و به تهران منتقل شده اند.

٦- تمام نیروهایی که بخواهند از خوابگاه استفاده بنمایند در اختیار آنها گذاشته خواهد شد همراه با صبحانه، نهار و شام. حتا برای ساکنین تهران و کرج…..

هدف از ارائه این گزارش این بود که نباید فقط سیاهی ها را بینیم، بلکه اگر پرتوی از روشنایی هم باشد از ارائه آن ابایی نداریم و اتفافن این بیشتر ما را خوشحال می کند.            

Share on Google+Share on Facebook