از خواسته های برادرانمان در شرکت فولاد اهواز حمایت می کنیم!

در فراخوانی که کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز منتشر شده است چنین می خوانیم:

قابل توجه تمامی پرسنل فهیم و زحمتکش شرکت گروه ملی صنعتی فولاد اهواز که اخوت و برادری و در کنار هم بودن را ابتدا به یکدیگر و بعد به همه عوام و خواص جامعه ثابت کردند.

همکاران بزرگوار و گرامی از مدیران بخشها و تمامی سرپرستان قسمتها و مهندسین و تکنسین ها و کارگران تمامی قسمتهای کارخانه ، در اعتراض به عدم تعیین تکلیف همکاران در بندمان و عدم پاسخگویی واضح و شفاف مسئولین قضایی در مورد وضعیت و زمان آزادی برادرانمان و همچنین سکوت مشکوک و عدم پیگیری مسئولین ارشد استانی به وضعیت این عزیزان فردا  چهارشنبه مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ راس ساعت ۹ صبح تا روشن شدن وضعیت عزیزانمان همه با هم در بیت نماینده ولی فقیه در استان خوزستان حضرت آیت الله موسوی جزایری دامت برکاته ،دست به تحصن خواهیم زد.

حضور همه همکاران و تمام کسانی که نسبت به آینده شرکت و همکاران کوچکترین احساس مسئولیتی میکنند لازم و ضروری می باشد.”

با توجه به آزادی های چند روز اخیر کارگران بازداشتی متاسفانه هنوز کریم سیاحی –   محمد فلاحی –  عبدالرحمن ساکی – جواد اسکندری –  محمد علی جماعتی و  سجاد حسین پور آزاد نگردیده اند. لذا تا برآورده شدن تمامی خواسته های این برادران کارگر از خواسته هایشان حمایت می کنیم و از تمامی امکانات خود برای اجرایی شدن خواسته هایشان استفاده خواهیم کرد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٢٩ خرداد ١٣٩٧

Share on Google+Share on Facebook