اعتراض صنفی و رسیدگی به مسایل ومشکلات کارگران پروژه ای

بنام خدا

توجه توجه

از کلیه کارگران پروژه های پارس جنوبی  دعوت به عمل  می آید روز جمعه به تاریخ ١٥ تیرماه ١٣٩٧ راس ساعت ١٨ درسه راهی عسلویه جهت شرکت در اعتراض صنفی و رسیدگی به مسایل ومشکلات  کارگران پروژای  به ویژه عقب افتادن حقوق ها، دستمزدهای کم و حوادث شغلی،  به گونه ی فرهنگی و بدون هیچگونه خشونت یا درگیری با اٌرگان های دولتی مانند سپاه و بسیج و نیروی انتظامی تشریف فرما شوید

لذا خواهشمندیم ،از شعار های ضد انقلابی ، سیاســی ، مذهبی ، و … که به تجمع صنفى ما خدشه وارد کند، خود داری کنید .

با تشکر ،

کارگران پروژه ای  شاغل در پارس جنوبی

Share on Google+Share on Facebook