گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شهرک صنعتی ویان

شهرک صنعتی ویان در کیلومتر ٤٥ جاده همدان به قزوین واقع شده است. به غیر از کارخانه فن پاک بخار که در سه شیفت کامل کار می کنند و حقوق هایشان هم مرتب پرداخت می گردد، کارخانه های اندکی چون فولاد راد با یک خط تولید شبانه روزی ، الوان ثابت با ظرفیت کامل ، دو اسید سازی (تولید اسید سولفوریک ٩٨ درصد) ، شرکت فراپل ، کارخانه شیمی معدنی و چند واحد تولیدی کوچک ، بقیه کارخانه ها تعطیل هستند. حقوق های کارخانه های ذکر شده با تاخیر ٤٥ روزه تا دو ماه پرداخت می شود.

 کارفرمایان به علت وجود بالا رفتن قیمت ارز توانایی خرید مواد اولیه را به شکل عجیبی از دست داده اند. سفارش ها ساخت و تولید از سیستم ریالی تبدیل به تهاتر یا اوراق با مدت چند ساله شده است. کارگران که هیچ آینده خوشی را در پیش رو نمی بینند عصبی ، نگران و ناراحت از وضعیت هستند و حتا ترجیح می دهند که وارد پروسه ی بیمه بیکاری شوند

 

Share on Google+Share on Facebook