کارگران ذوب آهن از مشکلاتشان به خبرنگار پیام سندیکا می گویند

١- کارگران قرارداد مستقیم از مدیریت مالی خواستار صدور گواهی نامه کسر از حقوق برای وام های خود هستند

٢- شیرآلات قسمت های مختلف کارخانه خراب بود و چکه می کنند که باید سریعن تعویض شوند. از جمله در رختکن نورد

٣- کارگران خواستار تحت پوشش قرار گرفتن پدران و مادران پیر تحت تکفل خود برای بیمه تکمیل درمان هستند.

٤- با توجه به وضعیت بد سرویس های حمل و نقل و عدم امکانات رفاهی مناسب در این سرویس ها از جمله صندلی های خراب و فرسوده، عدم نظافت و کثیفی در، بدنه داخلی سرویس، و شیشه ها از مدیریت می خواهیم که بازدیدهای مرتب با بازه زمانی کمتر را داشته باشند تا سرویس های حمل و نقل کارگران در حد نام و شخصیت کارگر ذوب آهن باشد

٥- در شرکت شایع است که تعاونی مسکن در نظر دارد قیمت خانه های پروژه های ٥٧ واحدی واقع در خیابان باهنر اصفهان را افزایش دهد. مگر چند دفعه باید برای یک پروژه قرارداد امضا کرد؟ آیا تعاونی مسکن می تواند پول دریافتی از کارگران را نادیده گرفته قیمت خانه ها را بالا ببرد؟

Share on Google+Share on Facebook