گزارش تکمیلی از اعتصابات نیشکر هفت تپه

امروز چهارشنبه ٢٣ آبان نیز کارگران شرکت با تعدادی از خانوادهای خود در برابر فرمانداری شهرستان شوش تجمع کردند و مجددن با دادن شعار و در دست داشتن بنر خواهان تعیین تکلیف خود شدند.

شب گذشته جلسه شورای تامین شوش و استان به همراه نماینده کارفرما مهندس مددی برگزارگردید که از نتیجه آن جلسه اطلاعی در دست نیست گویا هیچ پیشنهاد یا راهکار عملیاتی برای کارگران نداشتند.

تجمع امروزعلیرغم حضورنیروی انتظامی مسالمت آمیز برگزار شد.

فریدون نیکوفر دبیر هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

Share on Google+Share on Facebook