برگزاری سمینار آموزشی کبد چرب در ذوب آهن

در هفته های اخیر سمینار آموزشی کبد چرب و راههای درمان آن در ذوب آن برگزار گردید که در آن گفته شده است: «بیمارانی که کبد چرب دارند ، دیابت و چربی خون هم دارند…. عوامل مختلفی که باعث تغییر متابولیسم در بدن می شوند شامل کاهش ناگهانی وزن، سوتغذیه، گرسنگی طولانی مدت، روغن های صنعتی می تواند به بروز کبد چرب کمک کند.

اما راههای پیشگیری از این موضوع: تغییر روش زندگی، انجام فعالیت های بدنی روزانه، پیروی از صرف غذاهای سالم و پرهیز از مصرف غذای چرب و همچنین دوری از استرس.»

متاسفانه در ذوب آهن داشتن کبد چرب یک بیماری فراگیر است که از مصرف غذاهای بی کیفیت با روغن های صنعتی بوجود آمده است. رفتن به رستوران برای بعضی از خطوط ذوب آهن بسیار دیرهنگام می شود و کارگر واقعن با گرسنگی دراز مدت روبروست. کار سخت و ایستادن های متوالی آنهم در اواخر سن رسیدن به بازنشستگی موجب کاهش وزن می شود. اینها همه شرایط کاری است که در ذوب آهن برای کارگران بوجود آمده است.

اما جالب روش های پیشگیری از کبد چرب است خوردن غذای سالم، فعالیت بدنی روزانه و دوری از استرس. کسی نیست که بپرسد با این حقوق های کم چگونه می توان غذای سالم خورد؟؟؟ و یا با این ساعات کار 12 ساعته چگونه می توان تن خسته را شاداب کرد؟؟؟ جالب اینجاست که ماه قبل با یکی از بهترین سرآشپزهای ایران قراردادی بسته شد تا کیفیت غذاها بالا رود، اما سود چون حرف اول را می زند کیفیت بهبود نیافت.

دروری از استرس؟؟؟ چگونه ممکن است با این فشار کار و خطرناک بودن کار؟؟؟ و مدیران بی عرضه ای که به جز حرص دادن کارکنان کار دیگری بلد نیستند، از استرس دوری کرد؟

برای کاهش ضایعات انسانی مدیریت باید سمیناری برگزار کند تا روش کار مدیریتی تغییر یابد. باید دستمزد مناسب، استخدام جوانان در ذوب آهن، غذای با کیفیت را در دستور کار مدیریتی قرار داد. و از همه مهمتر باید طب کار در ذوب آهن امار بیماری های شایع و متوسط سن پس از بازنشستگی را محاسبه کرده و به مدیران جهت رفع آن پیشنهاد بدهد.

رفقای سندیکایی ما در ذوب آهن می توانند این موارد پیشنهادی را اجرایی کنند.

تحریریه پیام سندیکا

Share on Google+Share on Facebook