برگزاری دوره های پوچ در ذوب آهن

«دوره آموزشی ویژه سرآشپزان رستوران های شرکت ذوب آهن جهت تهیه انواع استاک، سس ها، چاشنی ها و بیش از ٢٠ نوع کباب و جوجه کباب ایرانی و خارجی و ١٥ خورش آموزش داده شد.»

این گونه دوره ها و دادن پولهای بی مورد به جز بالا بردن هزینه های شرکت هیچ ثمر دیگری ندارد. از مدیرعامل باید پرسیده شود با توجه به گرانی گوشت و خارج شدن غذاهای گوشتی از لیست غذای سرآشپزان شرکت ، پخت ٢٠ نوع کباب را برای چه کسانی و برای چه زمانی می خواهند؟ و یا آموزش تهیه سس که موجب نابودی معده کارگران شده است، به چه دردی می خورد؟ آقای مدیرعامل قبل از اجرای این آموزش کاش از وزارت بهداشت می پرسید که سس ها چه بلایی بر سر گوارش مردم آورده اند.
بی تردید آنچه در این دوره آموزشی نادیده گرفته شد است بی کیفیتی غذاهای طبخ شده برای کارگران و کارکنان شرکت و استفاده از روغن های صنعتی بود. کاش به جای این آموزش که بیش از ٥٠ میلیون تومان برای شرکت هزینه درست کرده است این هزینه صرف بهبود کیفیت غذاهای طبخ شده در شرکت می شد.

Share on Google+Share on Facebook