گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مراسم روز کارگر ١٣٩٨

از اوایل صبح خیابان منتهی به بهارستان با اعزام پلیس و نیروهای امنیتی انباشته شد. ساعت ١٠ صبح طبق برنامه کارگران با دعوت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران، اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، بازنشستگان فلزکارمکانیک، گروه اتحاد بازنشستگان، بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی، اتحادیه آزاد کارگران، در صفی منظم و آرام به سمت مجلس از حاشیه جنوبی خیابان مجاهدین به سمت محل ویژه همیشگی تجمعات رهسپار بودند که یکی از افسران جلو آمده و با آقای وحید فریدونی یکی از کوشندگان کارگری سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی وارد گفتگو شد. آقای وحید فریدونی به ایشان گفتند که مراسم روز کارگر است و کارگران برای اعلام خواسته های خود به مجلس آمده اند.

راهپیمایی ادامه پیدا کرد و بعد از مستقر شدن و باز نمودن پلاکاردها دوستان به نوبت شعارهای از پیش تعیین شده را با صدای رسا اعلام می کردند. کارگر معلم دانشجو اتحاد اتحاد اولین شعار تجمع کنندگان بود. این همه اختلاسگر – زندانه سهم کارگر… بیشتر شعارها در مورد موضوع معیشت و گرانی بود. همچنین کارگران خواستار آزادی زندانیان کارگر و معلم و دانشجو بودند به ویژه اسماعیل بخشی، و سپیده قلیان.

شوربختانه مانند هميشه در اين مراسم هم این لباس شخصی ها بودند که به تجمع حمله کرده و به پاره کردن پوسترها و دست نوشته ها پرداختند. تلاش اولیه برای دستگیری وحید فریدونی با حمایت کارگران و اعضای سندیکای فلزکارمکانیک با حلقه زدن و قلاب کردن دست ها انجام نشد. طول تجمع که بیش از ٤٠٠ متر می شد و از هر طرف از سوی لباس شخصی ها به تجمع حمله صورت می گرفت که با ضرب و شتم کارگران معترض، و ورود یگان های ویژه و نیروی انتظامی جهت دستگیرها، تجمع بحرانی تر گردید. کارگران تلاش کردند محل را ترک کنند که به بازداشت بیش از ٣٠ تن منجر شد. اولین کسانی که دستگیر شدند اقای فریدونی، رضا شهابی و حسن سعیدی بودند.

کارگران معترض تلاش می کردند که با آرامش محل را ترک کنند اما خشونت پلیس و لباس شخصی ها بحران را افزایش می داد.

کارگران به سمت مترو بهارستان و میدان بهارستان تارانده شدند و همچنان دستگیری ها ادامه داشت. پیرمردی بازنشسته ای که از این رفتار متعجب شده بود با در آوردن کارت خود به افرادی که او را زده بودند گفت که او نیز یک بازنشسته نیروهای مسلح و سرهنگ است و با این حقوق نمی تواند زندگی کند و این روزگار شما هم در آینده خواهد بود.

زنان و پیرمردان تلاش بسیار زیادی برای رهانیدن بازداشتی ها از دست پلیس داشتند. تجمع با رفتن خانواده ها و دوستان بازداشتی به سمت کلانتری ارک همچنان ادامه پیدا کرد.


طبق آخرین اخباری که کانال تلگرامی سندیکای واحد نگاشته است:

تعدادی ازرانندگان شرکت واحد درهمراهی با خانواده های اعضای بازداشتی سندیکا، درمقابل محل بازداشت کارگران شرکت واحد مقابل پلیس امنیت گیشا تجمع کردند ونگران وضعیت جسمانی بازداشتی ها هستند و براساس آخرین پیگیری خانواده ها، عوامل پلیس امنیت گیشا به خانوادها گفته اند کارگران امشب در بازداشت می مانند وفردا به دادسرای زندان اوین منتقل خواهند شد .

طی آخرین اخباربازداشتی ها وحید فریدونی ازاعضای بازداشتی سندیکا بعلت ضرب وشتم مامورین دربیمارستان بستری گردیده است و۱۶تن ازبازداشتی ها مجددا به بازداشگاه وزرا منتقل شده اند .

رضاشهابی حسن سعیدی ناصرمحرم زاده وسید رسول طالب مقدم همچنان در بازداشت پلیس امنیت گیشا زندانی هستند.

خانم شیری دیگرعضو سندیکا بعد از بازداشت کوتاهی از کلانتری بهارستان آزاد گردید.

Share on Google+Share on Facebook