مشکلات کارگران ذوب آهنی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا با توجه به عوض شدن بیمه گذار تکمیلی از بیمه ایران به بیمه دانا، مشکلات کارگران و کارکنان ذوب آهنی هر روز بیشتر شده است از جمله:

١- مشخص نبودن تعرفه و فرانشیز کسر شده از کارگران بابت خدمات ارایه شده توسط بیمه دانا در مراکز درمانی، داروخانه ها، داندانپزشکی ها که هر مرکزی به سلیقه خود اعمال نظر کرده و از کارگران و خانواده های بیمارشان پول می گیرند.

٢- مراکز درمانی در نجف آباد، تیران، کرون از پذیرفتن بیمه تکمیلی دانا خودداری می کنند و کارگران این شهرها را با مشکل مواجه کرده اند.

٣- بیمارستان عسگریه و میلاد اصفهان در رابطه با پذیرفتن بیمه دانا مشکلاتی را برای کارگران بیمار و خانواده هایشان بوجود آورده اند.

٤- مراکز درمانی و داندانپزشکی طرف قرارداد با بیمه دانا مشخص نیست.

Share on Google+Share on Facebook