شرکت کیان سازه نمونه ظلم به کارگران

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا در شرکت کیان سازه که زیر مجموعه پتروپالایش است و در کنگان مستقر است قوانین اداره کار رعایت نمی شود. بطور نمونه افزایش حقوق ٤٠٠ هزار تومانی را برای کارگران ساده و کمکی اعمال نکرده و فقط ٢٠٠ هزار تومان به دستمزدها اضافه کرده است. در حالی که اگر ٣٦ درصد افزایش حقوق را برای یک استاد کار بخواهند اعمال کنند می شود نزدیک به یک میلیون افزایش حقوق.

در این شرکت حقوق سندبلاست کار روزی ١٠٠ هزار تومان و حقوق کمکی ها ٧٥ هزار تومان است آن هم برای روزی ١٠ ساعت کار. بیمه کارگر ساده و استادکاران مثل هم رد می شود که اجحافی است به استادکاران.

در این شرکت حقوق ها با تاخیر دو ماهه داده می شود. در این شرکت اگر کارگری بیمار شد و سرکار نیامد آمار غذایش رد نمی شود.