اطلاعیه پرسنل رسمی شرکت نیشکر هفت تپه

بنام خدا

اینجانبان پرسنل رسمی شرکت فایل صوتی جلسه زد و بند نماینده مدیریت شرکت با تعدادی از اعضای خائن و مزدور شورای اسلامی کار در تهران را شنیدیم شورایی که قبلا طی جلسه ای اشکارا در تهران هدایایی از دست کارفرما گرفته بودند و اکثر این افراد اعضای مجمع نمایندگان بودند که مهندسی شده توسط امیراسدبیگی و بیرانوند انتخاب شدند.

همکاران، پست ترین، ناجوانمردانه ترین و غیراخلاقی ترین عمل، خیانت به کسی است که شما را وکیل خود جهت پیگیری حق خود می گمارد.

همکاران شما همه دراین خیانت بی سابقه در تاریخ جامعه کارگری شرکت نیشکر سهیم هستید و درعین سادگی به کسانی اعتماد کردید که نه سواد و دانش داشتند و نه تجربه و نه اعتقادی به رعایت اخلاق و جوانمردی .

دوستان نباید از حرکت کثیف، اختلاف افکن مجموعه مدیریت و شخص امیراسدبیگی و محمدبیرانوند به سادگی گذشت. کارفرما با خریدن این افراد با نان خشکی که وزن و شخصیت آنها درهمین حد است بدنبال پایمال کردن حقوق پرسنل بود این افراد خیانتشان باعث شده که طرح همسان سازی مزایا که نامه آن از اداره کار به شرکت و شورا ارسال شده است معلق مانده و هر کارگر ماهیانه حدود۷۰۰ هزارتومان حقوقش کاهش داشته باشد. این افراد همان کسانی هستند که به همکار شجاعمان اسماعیل بخشی خیانت کردند و در روزهای اخر مبارزات اسماعیل از آنها برائت جست .

همگان جلسات مخفیانه دوقلوهای خیانتکار منصوری وعظیم سرخه در منزلی شخصی با ایوب اسدی و دکه کنار جاده را که منجر به دریافت بیست میلیون تومان در قبال برباد دادن ناموس کارگر با مطرح کردن جمله معرف خلاف واقع ( لباس زیر) نگذشته است که این خیانت بزرگ سربرآورد.

دوستان کارگر به خصوص تازه کار، شما تفکرتان کوچک بود که پشت افراد کوتوله و پست قرار گرفتید و روز به روز بر سفره خانواده خود خیانت کردید .

دوستان مگر آقای مهندس کاظمی کم شخصیتی ازنظر اخلاقی و دانش بود که این افراد با هماهنگی مزورانه خود با کارفرما آن را برکنار کردند.

باید مشخص شود چه تعداد و چه مبلغی این افراد وتعدادی دیگر با معرفی محمدبیرانوند از بانک انصار به خصوص شعبه شوش وگتوند وام گرفتند و چرا اینقدر بیرانوند (ممدتوطئه) به منصوریو سرخه شعبان بی مخ هاعلاقمند است. دیگر اعضای شورا نیز باید جوابگو باشند که چرا در برابر این اقدامات به عنوان مطلع ترین افراد سکوت کردند که گناهی کمتر از اقدامات آنها نیست.!!! ظاهرا این افراد رفت آمد زیادی به حسابداری و مراجعه به علی تمیمی وعبدالنبی محول داشتند این افراد برای کارگران نکات تاریک این روابط را روشن کنند تا اذهان پرسنل روشن شود که آیا در افزایش حقوق و پرداختی هایشان خلاف عرف اقدامی نشده باشد. اسم بردن از علی تمیمی در فایل صوتی پخش شده این ذهنیت را ایجاد می کند این فرد بازنشسته که استاد نانبُری است اقداماتی در جهت پایمال کردن حقوق کارگر با هماهنگی شورا و مدیریت انجام می دهد.!!!!

درد یکی نیست بگذارید همکاران موضوع را وسعت بدهیم : بیرانوند و امیراسدبیگی حتی در دنیای مجازی نیز با همکاری و خیانت مسعودکثیر به تشکیل کانال اتحادبزرگ کارگران که در واقع کانال اتحاد کارفرما و خائنین است اقدام نمودند تا رقبای خود در مجموعه مدیریت و کارگران مخالف را از صحنه بدر و خراب کنند. کارگران ساده دل هم با عضویت در آن کانال به دام نقشه آنان افتادند. نشان به این نشان که در این کانال کمترین انتقادی به امیراسدبیگی و بیرانوند می شد ومی شود.!!!!

کارگرعزیز بخصوص جوان، هوشیارباش از احساسات پاک شما در جهت اهداف شوم و کثیف استفاده ابزاری و میدانی نشود.

در پایان بی صبرانه و مجدانه خواهان استعفای تمام اعضای شورا و درغیر این صورت باطل کردن اعتبارنامه آنها توسط اداره کار با پیگیری حراست و پرسنل هستیم در غیراین صورت با تجمع و امضای طومار، پرسنل راسا اقدام خواهند کرد.

زنده باد شرافت وصداقت ومردانگی ؛ ننگ باد خیانت به سفره خالی کارگر

Share on Google+Share on Facebook