ورزش حق کارگران است!

گزارشی از بازی دوستانه تیم فوتسال سندیکای ساوه با تیم فوتسال شرکت دارو سازی تهران شیمی:

این بازی در تاریخ ١٣ شهریور با دعوت تیم تهران شیمی و با میزبانی آنها در سالن ورزشی کارخانه شن سای ساوه برگزار شد که نتیجه با مساوی ۲-۲ به اتمام رسید. نکات مهم این بازی که علاوه بر دوستی و رفاقت بین کارگران گردید آشنایی کارگران با وجود تیم سندیکا بود. پلا کارد سندیکا همانطور که در عکس مشهود است در ورودی سالن نصب گردید و کاملا قابل مشاهده بود. کارگران ورزشکار به محض ورود به سالن سوال می کردند که تیم فوتسال سندیکا کی تشکیل شده و اساسا سندیکای فلزکارمکانیک چه اهدافی دارد که توضیح داده شد. این بازیها نتایج زیر را به همراه دارد:

١- رفاقت و دوستی و صمیمیت بین کارگران .

٢- برقراری یک بازی ورزشی و ایجاد نشاط و سلامتی برای کارگران .

٣- آشنایی کارگران ساوه با سندیکای فلزکارمکانیک .٤- آگاهى کارگران از وجود سندیکایی کارگری.

۵- ایجاد اتحاد بیشتر بین اعضا تیم سندیکا .

Share on Google+Share on Facebook