پویش #ته_سیگارت_را_با_خودت_ببر

در تاریخ ١٢ شهریور یکی از اعضای پویش در پارک مکعب مهرشهر کرج با انبوهی از ته سیگار مواجه شد و اقدام به جمع آوری نمود. دو روز بعد در جمع گروه کوهنوردان فلزکار وابسته به سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران این موضوع را بیان کرده و جمع از این حرکت استقبال کرد. در اولین جلسه گروه کوهنوردان فلزکار این موضوع بررسی و سازماندهی اولیه شد.

روز پنجشنبه ٢١ شهریور در دیداری به دعوت نماینده گروه کوهنوردان فلزکار با سمن های قائمشهری به میزبانی انجمن دوستداران دماوند برگزار شد. در این جلسه موضوع و راهکارهای همکاری بررسی گردید. در این جلسه سمن های زیر شرکت داشتند:

١- انجمن دوستداران دماوند به نماینده گی آقای یزدانی

٢- انجمن یاریگران قائمشهر به نماینده گی آقای عادلیان

٣- انجمن توسعه پایدار قائمشهر به نماینده گی آقای امیدوار

٤- انجمن خیریه منشاء قائمشهر به نماینده گی آقای حسین زاده

٥- انجمن دانشجویی طبیعت آرام دانشگاه علوم پزشکی ساری به نماینده گی خانم ناصری

٦- پویش سه شنبه های بدون خودرو قائمشهر به نماینده گی آقای معیل

٧- مسوول سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ساوه آقای زرگریان

٨- گروه کوهنوردان فلزکار به نماینده گی آقای گیلانی نژاد

پس از اتمام جلسه این سمن ها حمایت خود را از پویش #ته_سیگارت_را_با_خودت_ببر اعلام نمودند.

همچنین در روز 24 شهریور انجمن کوهنوردان ایران نیز به این پویش پیوست.

Share on Google+Share on Facebook