مدیریت ذوب آهن باید مشکلات کارگران را رفع کند!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا با توجه به مشکلات و اعتراضات کارگران جلسه ای با مدیریت منابع انسانی در جهت بهبود فرایند خدمت رسانی به کارگران و کارکنان در ١٣ مرداد در سالن جلسات مدیریت کوره بلند برگزار شد. کارگران در این جلسه نظر مدیریت را به سوددهی ذوب آهن که با تلاش کارگران مححقق شده است جلب کرده و خواستار بازسازی کارخانه شدند که از جمله موارد زیر را مطرح کردند:

١- برنامه ریزی جهت به کار گیری نظافت صنعتی و همچنین رفع مشکلات سیستم ساختمان آزمایشگاه کک و مواد شیمیایی

٢- رفع مشکلات سیستم سرمایشی نیروگاه توربین بخار و بازسازی سرویس های بهداشتی انبارهای مرکزی

٣- وضعیت بیمه تکمیلی دانا مطلوب نیست و باید به سرعت به این موضوع رسیدگی شود چرا که قرار بوده با رفتن بیمه آسیا مشکلات کارگران کمتر شود نه زیادتر.

Share on Google+Share on Facebook