نهمین سال تولد پیام سندیکا شادباش!

٩ سال پیش در ١٠ مهر ١٣٩٠ ماهنامه نشریه پیام فلزکار منتشر شد، که بعدها به پیشنهاد ابراهیم مددی رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تغییر نام داد تا پیام آور همه سندیکاهای کارگری شود. در آن سال هیچ گمانمان نبود که چنین جان سخت باشیم اما استقبال کارگران و هواداران سندیکاهای کارگری ما را در عزم مان راسخ تر نمود. امروز خوشحالیم که پیام سندیکا به وظایف کارگریش عمل نموده و به صدای رسای کارگران، دهقانان، زنان، کودکان ایران تبدیل گشته است.

تمام تلاش خود را نمودیم تا منعکس کننده مبارزات و خواسته های جنبش کارگری باشیم و آن را به گوش همه مردم ایران برسانیم. تلاش کردیم آموزش مفاهیم کارگری را در حد امکان به میان کارگران برده تا به دانش زحمتکشان کمک کرده باشیم. با تلاش کارگران و دوستداران نشریه، پیام سندیکا نه تنها به بسیاری از شهرها راه پیدا کرده و میهمان همیشگی خانواده های کارگری شده است بلکه کوشندگان کارگری، آن را به روستاها هم می برند. هرچند در این راه بارها اعضای هیات تحریریه به زندان افکنده شدند اما صدایش قطع نشد و به زندگیش ادامه داد و هر ماهه بدون وقفه به دست خوانندگانش رسید.

از همه کسانی که در این بازه زمانی به بهبود کیفیت نشریه کمک مان کرده و یا با رساندن آن به کارگران به نشریه یاری نموده و یا با دادن اخبار کارگری نشریه را پر بار کردند، دست شان کارگریشان را می فشاریم. از پدران سندیکایمان که ما را از نلغزیدن به بیراهه یاری نمودند و پیام سندیکا را به پرچم همیشه در اهتزاز کارگران تبدل کردند، صمیمانه سپاسگزاریم.

٩ سال تلاش و استقامت و همراهی کارگران بر جنبش کارگری شادباش!

Share on Google+Share on Facebook