مافیا دست بردار نیست!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با آنکه کارخانه ذوب آهن از سال گذشته دست به تولید ریل ملی تحت آخرین استانداردهای جهانی زده است وتوقع این بوده که سازمان مترو و راه آهن سراسری از ذوب آهن ریل مورد نیاز خود را بخرند اما در اخرین اظهارات مدیرعامل این کارخانه چنین می خوانیم: « واردات ریل بر اساس قانون رفع موانع تولید، غیرقانونی است»

و این به معنای این است که مافیای قدرتمند و عوامل آنان در راه آهن و مترو همچنان ارزهای ارزشمند کشور را صرف واردات و فروش به این نهادها می کنند تا کارخانه ذوب آهن از نفس افتاده و کارگرانش بیکار شوند.

تحریریه پیام سندیکا: ما بارها گفته ایم دست مافیا از صنعت و منابع مالی و بویژه از دولت باید کوتاه شود تا صنایع مادری همچون ذوب آهن، نیشکرهفت تپه، صنایع فولاد، ماشین سازی ها از جمله هپکو و آذرآب و ماشین سازی و تراکتورسازی تبریز جان بگیرند. تا در دولت عوامل مافیا درپی نابودی صنعت هستند و برای خود دولتی در سایه تشکیل داده اند مشکل بیکاری و عقب افتادن حقوق کارگران و صنعت، حل نخواهد شد.

Share on Google+Share on Facebook