وضعیت رفاهی کارگران ذوب آهن خوب نیست!

به گزارش خبرنگار پيام سنديكا، در حاليكه امسال از سوی مدیرعامل ذوب آهن سال سوددهی اعلام شده است اما وضعیت رفاهی کارگران ذوب آهن رضایت بخش نیست.به عنوان نمونه کارگران و کارکنان کارگاه الکتریکی مدیریت تولید و توزیع برق ذوب آهن مشکلاتشان را به خبرنگار ما چنین گفتند:

١- عدم وجود سیستم تهویه مناسب در کارگاه و افزایش آلودگی

٢- عدم توزیع لباس کار مناسب با شغل مربوطه

٣- توزیع ماسک یکبار در ماه بسیار کم است

٤- حجم بالای کار و مکان کوچک کارگاه تناسبی با هم ندارند و باید مکانی بزرگ و با امکانات به روز در اختیاز کارگران قرار گیرد

٥- پیگیری و اجرای قانون سختی کار برای کارگران« زمان شرکت تابان نیرو» در این بخش

٦- توجه به مسایل رفاهی کارگران به ویژه دستمزد، پاداش، اضافه کاری، مرخصی های دوره ای

٧- لوازم و متریال موردنیاز این بخش بصورت سریع تامین شود

Share on Google+Share on Facebook