اخبار هفت تپه ؛ خیانت به منافع ملی و کارگران

logofelezkar300x300

از هفت تپه خبر می رسد :
خبر اول : از اول دیماه با مراجعه کارگران هفت تپه به تامین اجتماعی ، تامین اجتماعی از تمدید دفترچه بیمه کارگران هفت تپه خوداری می کند به دلیل اینکه مدتهاست کارخانه حق بیمه کارگران را به تامین اجتماعی نپرداخته است. این درحالی است که هر ماهه از حقوق کارگران مبلغ 7 درصدی بیمه تامین اجتماعی کسر می شود.
خبر دوم : همچنین مدتی است که دزدی از کارخانه هفت تپه شروع شده بصورتی بسیار آشکار . به این ترتیب که در 2 ماه گذشته فقط 2 کیلومتر کابل برق از این شرکت دزدیده شده و معلوم نیست حراست در کجا خوابش برده؟!؟! هیدروفلوم که نوعی شیلنگ آبیاری است و طوقه های مربوطه که کار اتصال این شیلنگ ها را انجام می دهد نیز در 130 هکتار دزدیده شده اند. که البته بخشی است که ما اطلاع داریم .
خبر سوم : در یچه های ورود و خروج آب که آهنی است با برنال که یک دستگاه جوش سیار است بریده شده و به سرقت رفته.
خبر چهارم : شایعه است که آقایان خنیفه ، محمدی ، مسولین حراست هفت تپه در ماجرای مشکل اخلاقی آقایان علی حمدانی ، رستگار ، محمدی ، از اعضای حراست کارخانه هفت تپه ، خیلی فوری اقدام کرده و موضوع را سرپوش گذاشته اند. اما نسبت به دزدی ها هیچ اقدامی نمی کنند. البته اینها در برخورد با فعالین سندیکایی و کارگری و کارگران معترض آن چنان قلدر منشانه ( ویا بقول خودشان مقتدارنه ) برخورد می کنند . حال چرا جلوی دزدی ها رانمی گیرند خدا می داند. البته جالب این است که همه این دزدی ها در یک شیفت خاص صورت می گیرد.
« طبق دستورات صندوق بین المللی پول باید مجتمع هایی چون هفت تپه تعطیل شوند و کارگرانش برای گدایی و دستفرشی راهی خیابان ها شوند. این دزدی ها که باید اموال مسرقه را با کامیون حمل کرد به دستور از ما بهتران است تا کارخانه را با وضعی روبرو کنند که قادر به ادامه حیات نباشد. هشیار باشیم و این نقشه خیانت کاران به منافع ملی و کارگران هفت تپه را افشا بکنیم.  »
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک
1393/10/09
Share on Google+Share on Facebook