روزگار کارگران بازنشسته فولاد

سلام روزتان بخیر من امروز صبح جهت رادیولوژی از دست چپم و ارائه و تحویل نسخه های قبلی و گرفتن معرفی نامه برای انجام MRIدر تصویربرداری مرکزی کرج به خدمات درمانی فولاد مراجعه و بر روی شیشه تحویل نسخه ها لیستی که ۹واحد از شرکت شسبد خدمات می گیرند و مورد تایید هست را دیده و عکس گرفتم. دوستان شما به لیست نگاه کنید و ببینید مدیران صندوق چه راحت با دروغ پردازی شرکت شسبد را ناکارآمد جلوه داده و چه شرکتهایی هنوز مانند سابق از آن شرکت خدمات دریافت می کنند به خصوص کارکنان صندوق که یک ثانیه هم در معادن و واحد های صنعتی خدمت ننموده اند و امروز از امکانات خوب درمانی بهره مند می شوند. اما موضوع اینجاست که درمان صاحبان اصلی صندوق و بنیان گذاران این صنعت را که ما کارگران عضو این صندوق هستیم به بیمه ورشکسته ملت واگذار نموده اند

Share on Google+Share on Facebook