از سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به کنفداراسیون جهانی اینداستریال

به خواهران و برادرانمان در سندیکاهای کارگری جهان

همانطوری که مطلع هستید کشور ما ایران، سالهاست مورد تحریم های اقتصادی و بانکی دولت های کشورهای سرمایه داری پیشرفته بوده است. شوربختانه این تحریم ها، اکنون مدتی است که شامل غذا و دارو نیز شده است، که جنگی است خاموش علیه زحمتکشان کشورمان. در حال حاضر کشور تحریم شده ی ما، درگیر مبارزه با بیماری کروناست. به دلیل تحریم ها و جو ایجاد شده د ر این رابطه توسط دولت ایالات متحده آمریکا راه ورود داروهای مورد نیاز بر روی کشور ما بسته شده است، به همین دلیل عمده کمکهای جنسی و نقدی جهانیان راهی برای ورود به کشورمان را ندارد البته لازم است اشاره شود که هفته پیش دولت های سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان با انتشار بیانیه ای مشترک ضمن همبستگی اعلام کردند که کمک های مشخص و محدود دارویی و مالی در رابطه با اقلام مورد نیاز برای مقابله با گسترش ویروس کرونا در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار خواهند داد.

لازم است شما را در جریان بگذاریم که اکنون کشور ما به دلیل کمبود مواد پاک کننده، ضد عفونی کننده و یا مواد اصلی این کالا و همچنین دستکش، ماسک های مخصوص و حتا ماسک های معمولی برای استفاده مردم بسیار کم و به همین خاطر در معرض سرایت این بیماری به خود و خانواده شان می باشد.

از شما تقاضا داریم به هر وسیله ای که در اختیار دارید نسبت به این تحریم ها واکنش نشان داده و از هر گونه کمک به مردم بلا زده ما دریغ نفرمایید

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

اسفند 1398

Share on Google+Share on Facebook