گزارشی کوتاه از شرکت بوتان واقع در شهر صنعتی ساوه

شرکت بوتان با تحلیل درست از انتشار بیماری کرونا در همان هفته اول دست به یک سری اقدامات اساسی زد که می تواند الگوی مناسبی برای دیگر کارخانجات گردد.

– تعطیلی کارخانه به مدت ٣ روز در اوایل شروع بیماری و تمدید آن تا ١٧ فروردین

– دادن عیدی و پاداش کارگران .

-ضد عفونی نمودن مناطق مختلف کارخانه .

– تعطیلات با حقوق می باشد لازم به توضیح است که قرارداد در این کارخانه یک ماهه می باشد .

Share on Google+Share on Facebook