روز دوم اعتصاب در مراکز نفتی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز 12 مرداد روز دوم اعتصاب و اعتراض به دستمزد های کم و حقوق های عقب افتاده و نپرداختن مزایای کارگری و وضعیت غیرانسانی پروژه ها آغاز گردیده است.
امروز 800 کارگر پترو پالایش کنگان و کارگران پالایشگاه پارسیان سپهر لامرد و شرکت اکسیر در فاز 13 در اعتصاب هستند. کمپ امام حسین فاز 13 به دلیل رفتن کارگران به خانه در حال تعطیل شدن است. در شرکت ها و فاز های عسلویه از دیروز ترک محل کار آغاز گردیده است.

Share on Google+Share on Facebook